Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Wendela. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 30, 1719 De boekhouder en de papieren van het schip Wendela komende van de Caab aan land file 2548, folio 492
July 31, 1719 De fluyt Wendela van de Caab de Goede Hoop met den heer directeur der fortificatiën Pieter Gijsbert Noodt file 2548, folio 503
June 29, 1723 De scheepen Westvriesland van Hoorn, Castricum en Wendela van Amsterdam; den eersten met 70, den anderen met 186 en de laatstgenoemde met 147 coppen file 2555, folio 226
June 29, 1723 Soomede per Wendela file 2555, folio 229
July 31, 1725 Alsmede het schip Wendela met 115 coppen file 2558, folio 399-400
March 16, 1728 De Wendela uyt Bengalen met den vendrig Jacob Stulting en een briefje file 2561, folio 156
March 31, 1728 De Wendela en ’t Noorderquartier ten afhaal van houtwerken na Samarang file 2561, folio 180
May 22, 1728 De Wendela, Belvliet en de Kiefhoek ten afhaal van houtwerken onder een geleyde briefje naar Tagal file 2561, folio 262
Feb. 11, 1731 Arrivement van de scheepen Wendela en Delfland uyt Bengale met schrijvens van daar file 2565, folio 133
May 12, 1731 Het schip Wendela over Tutucorijn na Bengale file 2565, folio 374
Jan. 7, 1732 Arrivement der scheepen Wendela, Cats en Sleewijk uyt Bengalen file 2566, folio 7
April 20, 1732 Wendela van Tagal file 2566, folio 225
May 20, 1732 Het schip Wendela over Tutucorijn na Bengale met schrijvens file 2566, folio 285
Aug. 18, 1763 De pantjallang de Wendela van Cheribon met de gewoone provisiën en 6 opgevattene slaven file 2593, folio 100
Sept. 21, 1763 En per de Wendela een dito na Cheribon versonden file 2593, folio 110
Oct. 21, 1763 De chialoup Wendela naar Cheribon file 2593, folio 180
Nov. 24, 1763 En per de Wendela een Cheribon’s briefje file 2593, folio 198
Sept. 10, 1764 De Wendela van Cheribon met elf gevangenen file 2594, folio 145
Nov. 11, 1764 De pantjallang de Wendela van Cheribon ter rheede file 2594, folio 189
Dec. 18, 1764 Depeche van de Wendela naar Cheribon file 2594, folio 200