Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Waveren. We found 37 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 16, 1682 50 soldaten en 30 matrosen op Bantam uyt de fluyt Waveren gelight file 2491, folio 464
March 16, 1682 De fluyt Waveren uyt het patria over de Caap voor Amsterdam met 166 coppen file 2491, folio 478
May 22, 1682 De halve premie aan de overheden van de fluyt Waveren wegens gedane uytreyse voor Amsterdam geaccordeert file 2492, folio 1085
Aug. 30, 1682 De schepen Zuydbeverlant en Waveren naar Ceylon en Bengale met een missive aan den heer gouverneur Laurens Pijl file 2493, folio 1798-1801
May 30, 1683 De fluyt Waveren uyt Bengale met een missive[264] van den Heer directeur Nicolaes Bauckes; nieuws daermede file 2495, folio 519-520
July 3, 1683 De schepen Tertholen en Waveren daerop nae Japan met den Edele Ranst en een missive[327] aan den Edele Andreas Cleyer file 2495, folio 663
May 3, 1684 De fluyt Waveren van Palliacatta over de zuyder comptoire file 2496, folio 529
July 3, 1684 Die ook daarop met dien bodem en de fluyt Waveren onder zeyl gaat file 2496, folio 808
July 18, 1685 d’Fluyt Waveren uyt Souratte file 2498, folio 549
Aug. 13, 1685 De fluyt Waveren over Bengalen en Cormandel na Persia file 2499, folio 676
Aug. 28, 1685 De fluyt Waveren na Bengale file 2499, folio 739
Feb. 19, 1686 De fluyt Waveren uyt Bengale; zijne ladinge file 2500, folio 186-187
March 1, 1686 De Bombain en Waveren na Bengale file 2500, folio 244
May 27, 1686 Schrijvens[128] na Bengalen per de fluyt Waveren file 2500, folio 740
Nov. 12, 1686 De fluyt Waveren van Bengale file 2501, folio 1342
Nov. 12, 1686 ’t Montant van opgemelte fluyt Waveren file 2501, folio 1342
Jan. 28, 1687 ’t Fluytschip Waveren na Bantam met een briefje[300] aan den commandeur Salomon Lesage en raad file 2502, folio 38-39
Feb. 7, 1687 De fluyt Waveren van Bantam met schrijven van 5e deser file 2502, folio 61
March 19, 1687 Tot afhaal van houtwerken langs Java’s Oostcust aangelegt de fluyt Waveren en Mastbosch file 2502, folio 192
March 21, 1687 De fluyt Waveren en ’t jagt de Faam naar Cheribon file 2502, folio 197