Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Wassenaar. We found 71 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 23, 1705 Paresse van ’t schip Wassenaar uyt ’t vaderland voor reeckening van de Camer Delft file 2527, folio 1105
June 27, 1707 Retour van de patchiallang de Coffyboom uyt de Straat met de papieren met Wassenaar uyt Persia aangebragt file 2530, folio 452
July 1, 1707 Arrivement van het schip Wassenaar uyt Persia file 2530, folio 465
July 19, 1707 Tot welke plaatse de scheepen Wassenaar en Vosmaar in compagnie mede sullen voortgaan file 2531, folio 516
Aug. 3, 1707 Vertreck van Wassenaar met de nevenstaande Spaanse realen en gemeen en apart schrijvens na Bantam file 2531, folio 550-551
Aug. 15, 1707 Retour van Wassenaar van Bantam met gemeen en apart schrijvens file 2531, folio 582-583
Sept. 21, 1707 Vertrek der scheepen Cattendijk, de Spiegel, Ilpendam, Wassenaar en Vosmaar na Souratta file 2531, folio 659
Sept. 21, 1707 Wassenaar voor gemelde plaats file 2531, folio 664
Sept. 21, 1707 Insgelijks van ’t geladene in Wassenaar voor Persia file 2531, folio 664
Aug. 1, 1708 Arrivement van Wassenaar uyt Persia over Ceylon file 2532, folio 477
Aug. 1, 1708 Aangebragte lading per Wassenaar file 2532, folio 478
Aug. 25, 1710 Tijding uyt de Straat van ’t schip Wassenaar file 2534, folio 450
Aug. 28, 1710 Arrivement van ’t schip Wassenaar van Delft met 235 coppen file 2534, folio 463-464
May 18, 1713 Depeche van de schepen Hoedekenskerk, Oostersteyn, Beverwijk en Rosenburg na Cormandel; item Wassenaar, Driebergen, ’t Raadhuys van Middelburg, Naters, Arentsduyn en Duyvenvoorde na Bengale file 2538, folio 350-352
Dec. 24, 1713 Arrivement van de Bengaalse schepen, Wassenaar, ’t Raadhuys van Middelburg, en Naters over Ceylon file 2539, folio 1139
Dec. 24, 1713 Aangebragte brieven per gemelte schepen uyt Bengale van Cormandel, Ceylon en Mocha, alsmede van den Imam van Arabia Felix desselfs soon en den Mochasen gouverneur Sjeech Saleh bin Alip Horeby file 2539, folio 1139-1141
Jan. 19, 1714 Wassenaar aangelegt en gecommittteerdens genomineert tot het thuys brengen der Bantamse gesanten file 2540, folio 71
Feb. 19, 1714 Vertrek van den Bantamsen rijxbestierder en verdere gesanten in geselschap van onse gecommitteerdens per het schip Wassenaar weder na huys file 2540, folio 180-185
March 22, 1714 Wassenaar met onse gecommitteerdens in geselschap van twee coningsdienaaren van Bantam file 2540, folio 331-334
Sept. 3, 1714 Wassenaar, Limburg en Oostersteyn onder de vlagge van den commandeur Johannes Hertenberg na Ceylon file 2541, folio 941-942