Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Victoria. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 26, 1667 De Vrijheyt en de Victoria uyt het vaderlant in de Straet file 2470, folio 91
May 4, 1667 De fluyt Victoria uyt het vaderlant file 2470, folio 107-108
June 15, 1667 Batavia, Oyevaer en Victoria nae Hocksieuw, China file 2470, folio 147-148
Jan. 9, 1668 Victoria en Oyevaer van China met d’Hr. Pieter van Hoorn file 2471, folio 4
May 1, 1668 Den fiscael Cornelis Snoeck visiteert de schepen Victoria en de Pauw file 2471, folio 136
May 9, 1668 De fluyt Victoria over Siam en het jacht de Pauw over Quelangh nae Japan file 2471, folio 140-142
Dec. 20, 1668 De noortse schepen de Pauw, Goude Leeuw, Victoria, Nieuwpoort, Buyksloot en Rammekens daar behouden gearriveert file 2471, folio 459
July 24, 1669 Het jacht de Victoria verongeluckt file 2472, folio 325
July 4, 1670 Goylant van Suratta over Wingurla en Ceylon [met kleeden uyt de verongeluckte fluyt Victoria] file 2473, folio 233-235
Feb. 11, 1778 Twee pantjallings de Victoria en de Beschermer naar Ambon gedepecheert file 2605, folio 15
Oct. 24, 1787 Reverte van Hoolwerff van Samarang en de pantjallang Victoria van Ambon file 2610, folio 140
Jan. 12, 1805 [’s Lands corvet de Schipio en de scheepen Victoria en Arnesteyn kwamen ten anker] file 2620, folio 4
Jan. 20, 1805 [Vertrek van het schip Victoria naar Amboina, en de scheepen Arnesteyn en Rusthoff naar Banda] file 2620, folio 6
Oct. 25, 1805 Aangebragte papieren per het schip Victoria van Banda file 2620, folio 108
Jan. 5, 1806 Vertrek van de scheepen de Victoria en Gezina Antoinetta naar Amboina, en de Engelsche cartel brik Ariël naar Onrust file 2621, folio 2
Aug. 15, 1806 Ontvangen tijding van Amboina weegens het nemen door twee Engelsche oorlog scheepen van ’s lands fregat van oorlog de Pallas en de companies scheepen Victoria en de Batavier, en dat ’s lands schip de William afgedeinst en de retraite naar Maccasser genomen had file 2621, folio 100
Jan. 8, 1807 Aankomst van ’t Spaansch schip Victoria van Manilla naar Timor file 2622, folio 5
Feb. 17, 1807 Stevende naar Macasser het Spaansch schip Victoria file 2622, folio 28
June 6, 1807 Van Sourabaya betrekt deze rheede het Spaans schip genaamd Victoria file 2622, folio 129
Aug. 5, 1807 Het Spaans schip Victoria neemd de reis naar Europa aan file 2622, folio 154