Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Veluwe. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 21, 1674 Tijdinge van ’t schip de Veluwe in de Straat uyt het vaderland file 2477, folio 367
Jan. 22, 1675 De Veluwe de volle premie geaccordeert file 2478, folio 75
Oct. 23, 1675 De Veluwe, Gekroonde Vrede en Hellevoetsluys na Malacca file 2479, folio 802-803
Nov. 17, 1676 De schepen Japan, het Huys te Cleeff, de Veluwe en Tulpenburgh van Chormandel op de rheede file 2480, folio 435-436
April 25, 1678 Het schip de Veluwe van Japara en de Flaman van Tegal met d’Hr. Speelman nevens de sloep de Orangieboom file 2482, folio 234
Aug. 25, 1678 Met de schepen Couvorden, China, Veluwe en Sumatra die oocq eenige nae Persia zijn gedestineert file 2483, folio 701
June 15, 1679 Advys brieffken uyt Bantam aen d’Ed. Ockersz van het arrivement der schepen Veluwe en China in de Straat Zunda file 2484, folio 421
June 16, 1679 De schepen Veluwe en China uyt Souratta en Persia over Mallabaar en Tutucorijn file 2484, folio 422
Aug. 4, 1679 De schepen het Wapen van Alckmaer en Veluwe nae Cormandel met schrijven nae Nagapatnam file 2485, folio 578
Aug. 4, 1679 Lading van het schip Veluwe file 2485, folio 578
May 8, 1680 Het schip de Veluwe over Siam na Japan met schrijven aen den Edele Aarnout Fae en Albert Breving file 2486, folio 511-512
June 21, 1681 Item het schip de Veluwe van Chormandel met brieven van Palleacatta, Masulipatnam, Sadrangapatnam en Porto Novo file 2489, folio 763
July 12, 1681 Waervan de opperhoofden van Croonenburgh, de Veluwe, Jamby en Delfshaven weder ontlast werden file 2489, folio 828
July 25, 1681 De schepen het Wapen van Zirckzee en de Veluwe na de cust Chormandel over de zuydercomptoiren file 2489, folio 895-896
March 6, 1682 Afscheyt van de weduwe van Crain Bissee gaande na boort van het schip de Veluwe om met het doode lichaam van haeren heere na Macassar te vertrecken file 2491, folio 377
March 7, 1682 Het schip de Veluwe nae Macassar met het doode lijck van Crain Bissee en desselfs weduwe nevens haeren ganschen ommeslag sterck 412 zielen file 2491, folio 405-407
July 11, 1682 Het schip de Veluwe van Macassar file 2493, folio 1424
July 11, 1682 Benaminge der Ternaatse papieren met de Flaman op Macassar overgebrachte en van daar hier ontfangen per de Veluwe file 2493, folio 1434
Aug. 23, 1682 Het schip de Veluwe van de eylanden hieromher met een briefje van den Edele capiteyn Joan Albert Sloot file 2493, folio 1732
Sept. 11, 1682 Het schip de Veluwe naar Palembang met een briefje aan den resident Willem Sabelaar file 2493, folio 1862-1863