Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Jurragan Jaloedin. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 4, 1722 Arrivement van de West-Indische scheepen den Arend en Thienhoven van Japara file 2554, folio 686-687
Oct. 6, 1722 De scheepen den Arend en Thienhoven geconfisqueert file 2554, folio 689
Oct. 7, 1722 Mitsgaders een schriftelijk ordre voor de gecommitteerde welke na boord van den Arend en Thienhoven sijn geweest annex een raport file 2554, folio 690-691
Oct. 20, 1722 Velserhoofd, Hoogermeer, ’t Huys ter Boede, en Groenswaard na Bengale en Thienhoven na Persia alle over Malacca met de nevenstaande brieven en mindere vaartuygen file 2554, folio 717-718
Oct. 20, 1722 Mitsgaders van Thienhoven file 2554, folio 719
July 8, 1724 De boekhouders van de Ketel, de Heesburg en Thienhoven, de 2 eerste uyt Souratte en de laaste uyt Persia per kruyspatchalling op de rhee, en per roeyschuyt aan de wal met brieven file 2556, folio 285
July 8, 1724 ’t Fregat Thienhoven uyt Persia over Mallabaar en Heesburg uyt Souratta file 2556, folio 314-315
July 8, 1724 Lading van Thienhoven tot Gamron file 2556, folio 315
July 8, 1724 Dito van dito tot Cochim file 2556, folio 315
Feb. 14, 1725 Het jagt Thienhoven na Cormandel met brieven file 2558, folio 127
Aug. 6, 1725 Van den extra ordinaris raad en gouverneur Mr. Dirk van Cloon komt schrijvens van Cormandel per Thienhoven file 2558, folio 434
Aug. 6, 1725 Aangebragte lading per Thienhoven file 2558, folio 435
Dec. 1, 1725 [Den waterfiscaal aan boord van Thienhoven ter monstering] file 2558, folio 719
Jan. 27, 1726 Depeche van ’t waterschip Thienhoven file 2559, folio 70
Feb. 27, 1726 Retour van ’t jagt Thienhoven uyt van de Straat Sunda met een brief van den wimpelvoerder van de 5 nascheepen Jan Westerwijck file 2559, folio 157
March 16, 1726 De scheepen ’t Huys ter Boede, Thienhoven, en de patchiallang de Beschermer ter afhael van houtwerken van Cheribon met een brief file 2559, folio 195-196
April 16, 1726 Het fregat Thienhoven van Cheribon met een brief en eenige houtwerken file 2559, folio 317-318
May 14, 1726 Vertrek van ’t fregat Thienhoven en de chialoup de Sleuteldrager, de patchiallangs Passourouang, Ontong Java, de Snoek en de Hay ter bekruyssing om de oost en west op eenige Inlandse zeerovers file 2559, folio 409
July 14, 1726 ’t Schip ’t Huys ter Boede en het freguat Thienhoven van Cheribon met een origineel briefje file 2560, folio 603-604
Aug. 31, 1726 Het freguat Thienhoven naar de mond van de Craoangs rivier gedepecheert ten overvoer van 2395 rds en andere benodigheden voor den berg Parrang file 2560, folio 737