Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Teckop. We found 34 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 29, 1741 Den boekhouder van ’t uytkomende schip Teckop komt aen de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2572, folio 471
July 30, 1741 Arrivement te deser rheede van het uytkomende schip Teckop file 2572, folio 474
July 30, 1741 Kort relaas van dien bodems reyse file 2572, folio 474
July 30, 1741 Dies medegebragte manschappen file 2572, folio 474
July 30, 1741 Lading van dien bodem file 2572, folio 474-476
July 30, 1741 Dies recit file 2572, folio 476
July 30, 1741 Lading van dien bodem file 2572, folio 476
Oct. 27, 1741 Vertrek van de scheepen het Hoff niet altijd Winter en Teckop over Malacca na Bengale met schrijven aen de ministers der gemelte plaatsen file 2572, folio 627
Oct. 27, 1741 Lading van het schip Teckop voor Malacca file 2572, folio 628
Feb. 6, 1742 Den eersten tot communicatie van het vertreck van de scheepen Teckop en ’t Hoff niet altijd Winter, en de chialoup Susanna Catharina file 2573, folio 78
May 26, 1742 Den boekhouder van het uyt Bengale komende schip Teckop aan den wal file 2573, folio 274
May 28, 1742 Aankomst van het uyt Bengale komende schip Teckop file 2573, folio 275
Aug. 2, 1742 Het schip Teckop met een briefje na Samarang file 2573, folio 435
Sept. 20, 1742 Het schip Teckop met den in civiel arrest sijnde gewesene Javasen rijksbestierder Radeen Adipatty Nattacoessoema en een briefje van Samarang file 2573, folio 510
Sept. 21, 1742 Den gemelten rijksbestierder Radeen Adipatty Nattacoessoema door den commandeur Anthony Guldenarm en capitein Jan Francke aan boord van het schip Teckop afgehaalt en op de stadswaterpoort in arrest overgebragt file 2573, folio 511
Dec. 8, 1742 De scheepen Teckop van Samarang en de Peerl van Cheribon met schrijvens file 2573, folio 677-678
Aug. 13, 1743 ’t Schip Teckop na Tagal gedepecheert ten afhaal van houtwerken en rijst voor Cabo de Goede Hoop file 2574, folio 465
Sept. 15, 1743 Komst van ’t schip Teckop van Tagal file 2574, folio 522-523
Oct. 16, 1743 Monstering van de retourvloot bestaende uyt ’t oorlogschip De Herstelder, Nieuwerkerk, ’t oorlogschip d’Eendragt, Schellag en Domburg, t oorlogschip De Ida, ’t Hoffvlied, Dregterland, Duynenburg, Teckop file 2574, folio 556
Jan. 17, 1745 Arrivement van ’t schip Teckop van Sumatra’s Westcust file 2575, folio 12-13