Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Sorgwijk. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 7, 1735 Twee briefkens van de overheeden der scheepen Petronella Alida en Sorgwijk ontfangen file 2567, folio 514-515
July 8, 1735 ’t Schip Sorgwijk van Ceylon met schrijvens uyt dat gouvernement en van de Gaalse bedientens file 2567, folio 519-520
Oct. 13, 1735 De retourscheepen der eerste besending Everswaart en Soetelingskerk voor de kamer Zeeland, Oostrust, Gooidschalksoird, Sorgwijk, Veenenburg, en de Duyff voor Amsterdam, Rustenwerk voor Delft, Maria Adriana voor Rotterdam, Cornelia voor Hoorn, en Petronella Alida na Enkhuysen verlaten dese rheede onder de vlagge van den commandeur Jan Elsevier file 2567, folio 793
Sept. 16, 1737 Arrivement van het schip Sorgwijk file 2568, folio 781-782
Oct. 5, 1739 Een advisbriefje van het uytkomende schip Sorgwijk ontfangen file 2570, folio 674
Oct. 13, 1739 Arrivement te deser rheede van ’t schip Sorgwijk file 2570, folio 688
Jan. 3, 1741 Arrivement van ’t schip Sorgwijk uyt Bengale met schrijvens file 2572, folio 3
March 4, 1741 ’t Schip Sorgwijk vertrekt na Samarang met schrijvens file 2572, folio 122
April 12, 1741 ’t Schip Sorgwijk nevens den coopman en g’eligeert eerste administrateur van Onrust Johan Gideon Loten arriveert alhier met schrijvens file 2572, folio 156
July 18, 1741 De scheepen Sorgwijk en ’t Huys te Spijk met een geleyd briefje over Bengale na het patria gedepecheert file 2572, folio 433
July 18, 1741 Lading van ’t schip Sorgwijk file 2572, folio 433-434
Oct. 7, 1743 Komst van ’t schip Sorgwijk van Samarang file 2574, folio 551