Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Snauw. We found 15 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 15, 1680 Het jagje de Snauw mede van Samarang in compagnie van het schip Japan file 2487, folio 1202
March 15, 1681 Het jaghtje de Snauw naer Cheribon file 2488, folio 342
March 28, 1681 De chialoupen de Snauw en Salm oock tegelijck van Cheribon file 2488, folio 391
April 26, 1681 De schepen Zeyst, Craanvogel, Buuren, Opmeer en de sloepen de Snauw, de Zalm, Japara en Nagtegaal na Palembang met den Edele François Tack etc en 115 Nederlands als 167 Inlandse militairen met capitein Joncker file 2489, folio 487
March 7, 1682 De jachen Snauw, Smit en Bantam; item de chialoupen Griffioen, Winthont, Zalm, Japara en Massangboom na Bantam om te cruyssen met een briefje aan d’Hr. mayoor Isaac de Saint Martin file 2491, folio 404-405
Dec. 15, 1682 De chialoup de Snauw met den Edele mayoor Isaac Saint Martin van Bantam file 2494, folio 2313
Dec. 16, 1682 Het jagje de Snauw naar Bantam met een Compagnie Mardijkers onder den luytenant Jacob Paulussen file 2494, folio 2329
April 23, 1683 De jagtens Snauw, Pijl, en Hoop van Bantam met den capiteyn Maleyer en 2 compagnies Maleyers file 2495, folio 398
July 23, 1683 De jachtjes Craanvogel en Hoop; item de chialoupen Snauw en Salm, met 99 Nederlandsen soldaten over Bantam na de Duysent Eylanden[373], etcetera om de seeschuymers te verdrijven file 2495, folio 745-746
Aug. 12, 1683 De jagtjes Craanvogel, Smith en Snauw; item de chialoup de Salm, etcetera met den capiteyn Joan Struys en lieutenant Benjamin Nievelle en den vaandrig Jan Everhard van der Schuur met 90 blancke en 47 Amboinese soldaten van de 1000 eylanden, etcetera terugge file 2495, folio 802
March 31, 1684 De jagjes Brack en Snauw; item de chialoupen Egmond en Palleacatta na de Oostcust om tusschen dit en Cheribon op de rovers te kruyssen file 2496, folio 381
May 21, 1684 ’t Jagtje de Brak, item de chialoupen Egmond en Snauw, ende een patchiallang na de Oostcust van Java met den capitain Jochem Michielsz. om de rovers te agterhalen, etc. file 2496, folio 574
June 10, 1684 De jagtjes Brack en Snauw, item de chialoup Egmond en 3 patchiallangs met den capitein Jochim Michielse om de vast terugge file 2496, folio 676
June 29, 1691 Alsmede de jagtjens de Craenvogel, Snauw, en Nicolaes tot het thuysbrengen van de Balemboangse gesanten file 2507, folio 303
July 12, 1695 Item ’t jagtje Snauw van Sourabaya over Japara met schrijvens van beyde die plaetsen file 2514, folio 448