Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Slooten. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 5, 1705 Uyt de Straat per de boot de Sterre een pacquet papieren van de fluyt Slooten komende uyt het vaderland ontfangen file 2527, folio 598
July 8, 1705 Arrivement van de scheepen Oostersteyn en Slooten uyt het vaderland, ’t eerste van Zeeland en ’t tweede van Amsterdam file 2527, folio 604-605
July 31, 1705 De fluyt Slooten na Persia aangelegt file 2527, folio 663
Oct. 8, 1705 d’Overheeden van de scheepen Schoonewal, Neptunis en Slooten erlangen haar afscheyt file 2527, folio 891
Oct. 9, 1705 De scheepen Schoonewal, Neptunis en Slooten vertrekken over Malacca na Bengalen file 2527, folio 892
Oct. 19, 1705 De scheepsbood van de fluyt Slooten door dien bodem agteruyt gezeylt en op Bantam vervallen zijnde, komt van daar met schrijvens van den commandeur en raad file 2527, folio 920
June 26, 1706 Soomede van Slooten file 2528, folio 312-313
Feb. 18, 1707 De fluyt Slooten na Amboina met schrijvens aan den gouverneur en raad gedepecheerd file 2530, folio 106
June 16, 1707 Aankomst van de fluyten Jerusalem en Slooten uyt Amboina met schrijvens van den gouverneur en raad file 2530, folio 424
June 16, 1707 Item van Slooten file 2530, folio 425
June 17, 1707 De Geelvink en Naters na Sourabaya en Prins Eugenius en Slooten na Bengale aan te leggen file 2530, folio 426
Aug. 2, 1707 d’Ondercoopluyden Willem Verdion en Jan Lispencier gaan na boord van Overnes tot overscheeping der contanten uyt dien bodem in de fluyten Slooten en Molenwerf na Bengale file 2531, folio 547
Feb. 18, 1708 Met de nevenstaande coopmanschappen beladen als Limburgh, Barsande, Rijnenburg, Slooten, de Suykermole en de Bijweg file 2532, folio 67-71
March 13, 1708 Depeche van de fluyt Slooten na Samarangh met een duplicaat briefje file 2532, folio 120
May 6, 1708 Arrivement van de fluyt Slooten van Japara over Sourabaja met het nevenstaande lading file 2532, folio 239
May 14, 1708 Aanleg van Schonewal en Slooten over Bengale en Ceylon na ’t vaderland file 2532, folio 249
June 15, 1708 De scheepjes Schoonewal, Slooten, en Overnes na Bengale met schrijvens aan de directie en raad file 2532, folio 356
June 15, 1708 ’t Afgescheepte zo in Schoonewal, Slooten, als Overnes file 2532, folio 356-357
Jan. 12, 1749 De kruystogt van ’t schip Slooten file 2578, folio 9
April 16, 1749 Item Slooten van Bantam file 2578, folio 89