Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Sint Martensdijk. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 29, 1684 De jagten Negombo, Sint Martensdijk, Jamby, en Nederhorst na Bengale met den commissaris Isaack Zoolmans en zijn adjuncten file 2497, folio 878
June 4, 1687 Het jagt Sint Martensdijk van Amboina met een originele missive[16] van de heeren gouverneur Robbert Padbrugge en Dirk de Haas benevens den raad file 2502, folio 367
June 4, 1687 De aangebragte nagelen met Sint Martensdijk tot 187000 lb. monteerden f. 60969:11:7 file 2502, folio 367
April 25, 1689 ’t Jagt Sint Martensdijk van Canton met den ondercoopluyden Pieter Goodschalk en Adolff de Berty file 2504, folio 252
July 19, 1689 Sint Martensdijk en Negombo met ’t Engels scheepje Dorothe de Straat Zunda te laten uytseylen file 2505, folio 462
July 26, 1689 ’t Jagt Sint Martensdijk nog naar Cormandel aengelegt file 2505, folio 482
Aug. 12, 1689 Thien Engelsen van de Royaal James met Sint Martensdijk naar Cormandel over te laten vaeren file 2505, folio 536
Dec. 29, 1689 ’t Jagt Sint Martensdijk de retourvloot na om deselve door gecommitteerdens te monsteren file 2505, folio 955
Jan. 4, 1690 ’t Jagt Sint Martensdijk van ’t monsteren der retourschepen terugh met de gecommitteerde raden van justitie file 2506, folio 9-13
Oct. 27, 1691 ’t Jagt Sint Martensdijk van Sirrebon met den resident Isaac Ringh file 2507, folio 505
May 28, 1692 Arrivement van de fluyt de Handboogh en ’t jaght Sint Martensdijk uyt Bengale[81] file 2508, folio 395-396
May 29, 1692 De Purmer en Sint Martensdijk nae Bengale aangelegt, ’t eerste direct en ’t andere over Ceylon file 2508, folio 397