Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Schoondijke. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 23, 1690 Per patsjallang een briefje uyt de Straet Sunda van den commandeur Cornelis van der Duyn komende met Schoondijke van Chormandel file 2506, folio 552
Nov. 26, 1690 Den commandeur Cornelis van der Duyn verschijnt van het schip Schoondijke aen lant met verscheyde brieven[2] file 2506, folio 559
Dec. 7, 1690 Schoondijke etc. tot transport van de heer Isaac de Saint Martin nae Bantam aengelegt file 2506, folio 585
Dec. 20, 1690 Schenkagie goederen en behoeften met Schoondijke nae Bantam vervoert file 2506, folio 600-601
June 14, 1691 Terugcomste van de schepen de Hoop, Waelstroom en Schoondijke uyt de Straet ‘Zunda ofte de Welcomst Bay’ hebben de ’s Lands Welvaren afgehaelt en opgebragt file 2507, folio 274
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
April 27, 1694 Tijdinge van de comste van ’t schip Schoondijke uyt het vaderland file 2512, folio 324
April 27, 1694 De chialoup ’t Casteel Batavia na de Straat om af te halen de papieren van Schoondijke file 2512, folio 324
April 30, 1694 Ontfangen papieren[120] per ’t schip Schoondijke uyt het vaderland file 2512, folio 325
May 1, 1694 Arrivement van ’t schip Schoondijke uyt het vaderland file 2512, folio 335
May 11, 1694 Spierdijck na Japan en Schoondijke na Bengale aangelegt file 2512, folio 374
June 30, 1694 Vertrek van ’t schip Schoondijke en de fluyt Borsenburg na Bengale file 2513, folio 477
July 3, 1696 Schipper Jasper de Leeuw aangestelt tot vlaggevoerder over de schepen Nigtevegt, ’t Casteel Batavia, Schoondijke, en Waggenum nae Persia en Souratta file 2516, folio 506
May 22, 1697 ’t Schip Schoondijke gaat nae Pamanoekan om een ladinge pallisaden file 2517, folio 385
Nov. 11, 1702 Een advysbriefje van ’t schip Schoondijke ontfangen komende uyt het patria file 2523, folio 788
Nov. 13, 1702 Den geweldiger Wouter de Vries met de chialoup van den waterfiscael uyt de Straat Sunda van het schip Schoondijke file 2523, folio 790
Nov. 13, 1702 Arrivement van ’t schip Schoondijke uyt het vaderlant voor reekeningh van de camer Hoorn file 2523, folio 803-804
Feb. 26, 1703 De heer Mr. Cornelis Jan Simonsz g’eligeert gouverneur van Ceylon krijgt sijn afscheyt en vertrekt per roeyschuyt na de rheede en het schip Schoondijke omme met dien bodem op morgen de reyse aan te vangen en vervorderen file 2524, folio 65
Feb. 27, 1703 Vertrek van het schip Schoondijke met de Hr. Cornelis Jan Simonsz in compagnie van de chialoup ’t Houtbosch uyt deser rhede na Cheylon file 2524, folio 67