Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Schoonderloo. We found 109 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 11, 1696 Tijdinge van de fluyt Schoonderloo uyt ’t vaderlant in de Straat Zunda gearriveert zijnde file 2515, folio 271-272
April 12, 1696 De fluyt Schoonderloo uyt ’t vaderlant voor de camer Delft file 2515, folio 277-278
April 12, 1696 Aanwijsinge van de ladinge van de fluyt Schoonderloo file 2515, folio 278-279
June 25, 1696 Vertreck van de fluyten Schoonderloo en Jerusalem nae Japan met den oppercoopman Hendrick Dijckman file 2516, folio 479
July 8, 1697 ’t Schip Schoonderloo arriveert uyt Suratte met de nevenstaande twee brieven van de commissaris en directeur Pieter Kettingh ende den raad file 2517, folio 514
July 8, 1697 Ladinge van de fluyt Schoonderloo file 2517, folio 517
Aug. 13, 1697 Vertrek van ’t schip Brandenburg, de fluyt Schoonderloo en ’t jagtje de Tamboer na Persia onder den vice commandeur Harman Voet file 2517, folio 616
Nov. 10, 1697 Ontfange nu de factura van de fluyt Schoonderloo, jongst aldaer overgebleven file 2517, folio 839
June 15, 1698 Advys wegens de verscheyninge van het jagt de Purmer uyt Bengale en de fluyt Schoonderloo uyt Souratta in de Straat Zunda file 2518, folio 371
June 17, 1698 Arrivement van de fluyt Schoonderloo uyt Souratta alhier ter rheede file 2518, folio 372
June 17, 1698 Cargasoen van de fluyt Schoonderloo file 2518, folio 373-374
Aug. 27, 1698 Depêsche van de fluyten Schoonderloo en Prinsland na Persia met gemeen en secreet schrijvens aan den directeur Jacobus Hoogcamer en den raad tot Gamron file 2518, folio 505
June 11, 1700 Aankomste der fluyt Schoonderloo over Chormandel met nevensgemelte brieven file 2520, folio 294-295
June 11, 1700 Ladinge van gemelte fluyt Schoonderloo file 2520, folio 295
July 9, 1700 d’Moercappel en Schoonderloo naer ’t patria file 2520, folio 358
Dec. 14, 1703 Arrivement van de fluyt Schoonderloo mede uyt het vaderland over Cabo de Goede Hoop voor reeckeninge van de camer Delf file 2524, folio 544-545
Dec. 21, 1703 De fluyten Schoonderloo en Beloys na ’t patria aangelegt en nevens Jerusalem verdeelt file 2524, folio 555
Dec. 21, 1703 En schipper Paulus Croon over Schoonderloo geplaatst en verlost file 2524, folio 556
Feb. 3, 1703 d’Overheden van de retourscheepen Brandenburg, Belois, Schoonderloo, en Jerusalem bekomen haar afscheyt file 2525, folio 47
Feb. 19, 1704 Advys brievje van d’overheeden der retourscheepen Belois, Brandenburg, Jerusalem en Schoonderloo, meldende dat tot voor de Peperbhay de reys gevordert hadden file 2525, folio 91