Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Schoonauwen. We found 29 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 26, 1730 Schoonauwen uyt het patria op de rheede file 2564, folio 653-654
Oct. 1, 1730 De scheepen Schoonauwen en Westerbeek over Mallabaar na Persia en Mocha vertrocken met schrijvens van dese regering file 2564, folio 728
Oct. 29, 1732 Schoonauwen uyt Persia op de rheede file 2566, folio 754
Jan. 30, 1735 Rensburg en Schoonauwen uyt het vaderland met 329 coppen file 2567, folio 37
Jan. 30, 1735 Aanwijsing van het geladene in de scheepen Rensburg en Schoonauwen file 2567, folio 40-42
April 6, 1735 Arrivement van ’t schip Popkenburg van Samarang en Schoonauwen van Tagal beide met schrijvens file 2567, folio 254
May 21, 1735 Schrijven na Ceylon, Gale, Bengale en Sumatra’s Westcust met de schepen Haaften, Schoonauwen en ’t Hoff niet altijd Winter file 2567, folio 345
May 22, 1735 Haaften, Schoonauwen en ’t Hoff niet altijd Winter vertrocken uyt dese rheede file 2567, folio 349
Dec. 9, 1735 Jacoba en Schoonauwen uyt Bengale met schrijvens file 2567, folio 940
Dec. 9, 1735 Carga van het schip Schoonauwen file 2567, folio 943-944
April 11, 1738 Arrivement van Schoonauwen te deser rheede file 2569, folio 149
June 3, 1738 Vertrek van de schepen Geertruyda Maria over Tutucorijn na Bengale en Schoonauwen direct na Ceylon met diverse papieren file 2569, folio 221
June 3, 1738 Lading van het schip Schoonauwen file 2569, folio 221
March 12, 1740 Arrivement van ’t schip Schoonauwen uyt Bengale met schrijvens file 2571, folio 198
Aug. 11, 1741 Vertrek na Bengale van de scheepen Hoffvliet, de Batavier en Schoonauwen, de twee eerste om van daer te repatrieeren met schrijvens file 2572, folio 497
Aug. 11, 1741 Mitsgaders van Schoonauwen file 2572, folio 499
Dec. 31, 1741 Arrivement van ’t schip Schoonauwen komende uyt Bengale met schrijvens file 2572, folio 751
March 15, 1742 ’t Schip Schoonauwen met een briefje na Bantam file 2573, folio 132
April 16, 1742 Het schip Schoonauwen met een briefje en 2289 bharen peper van Bantam file 2573, folio 174
Aug. 12, 1742 ’t Schip Schoonauwen over Bengale na ’t patria file 2573, folio 455