Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Schellenberg. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 3, 1706 Retour van de boot de Sterre uyt de Straat Zunda met de papieren per de fluyt Schellenberg uyt ’t patria en van Cabo de Goede Hoop aengebragt file 2529, folio 483
Oct. 6, 1706 Arrivement van de fluyt Schellenberg uyt ’t patria voor reekening van de camer Amsterdam file 2529, folio 488
Nov. 19, 1706 De fluyt Schellenberg tot een retourschip voor de tweede besending na ’t patria aengelegt file 2529, folio 580
Dec. 15, 1706 En de geprojecteerde schepen Schellenberg en Bon voor de tweede besending aengelegd file 2529, folio 627
Jan. 17, 1707 Vertreck van de retourfluyten Boon en Schellenberg met de nevenstaande carga file 2530, folio 25-26
Jan. 27, 1707 Soomede van d’overheden van de retourschepen Bon en Schellenberg uyt de Straat file 2530, folio 59
Aug. 20, 1708 Twee briefjes van de gesaghebber Guilliam Wijs en raad en van de overheden van Schellenberg van Bantam file 2532, folio 533
Aug. 21, 1708 Paresse van de fluyt Schellenberg uyt het vaderland voor reekening der Camer Delff file 2532, folio 533
Jan. 17, 1711 Arrivement van Schellenberg en Wijnendael van Delff en Rotterdam met 200 coppen file 2535, folio 65-68
Jan. 17, 1711 Lading van Schellenberg file 2535, folio 69
May 23, 1711 Item van Wateringen, ’t Huys te Duynen, Schellenberg en Reynenburg voor alsboven file 2535, folio 385-387
Oct. 10, 1713 Schellenberg uyt het vaderland met 143? coppen file 2539, folio 862-863
Jan. 17, 1714 Schellenberg en Schooteroog na Amboina file 2540, folio 67
June 9, 1714 Schellenberg uyt Amboina file 2541, folio 636
June 9, 1714 Lading van Schellenberg file 2541, folio 638
July 13, 1714 Haringthuyn, Bredenhoef, Diemen, Lockhorst en Schellenberg na Bengale gedepescheerd, de twee laatste om te repatrieeren file 2541, folio 767
July 4, 1716 Advis briefje van de overheden van de fluyt Schellenberg komende van Middelburg file 2543, folio 481
July 7, 1716 Schellenberg uyt het vaderland met 157 coppen file 2544, folio 485-486
Aug. 25, 1716 Schellenberg na Bantam file 2544, folio 571
Sept. 7, 1716 Schellenberg van Bantam met een brief file 2544, folio 591-592