Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Sara Jacoba. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 1, 1739 Den boekhouder van het schip Diemermeer en een stuurman van Sara Jacoba komen aen de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2570, folio 319
June 9, 1739 Kort recit der reyse van het schip Sara Jacoba file 2570, folio 329-330
June 9, 1739 Lading van Sara Jacoba file 2570, folio 331-333
Sept. 11, 1739 De Sara Jacoba met een briefje van Cheribon te deser rheede aangekomen file 2570, folio 639
Oct. 30, 1739 Den g’eligeert Ceylons gouverneur Willem Maurits Bruynink en den schipper van Sara Jacoba erlangen hun depeche file 2570, folio 747
Aug. 26, 1743 De scheepen Sara Jacoba en ’s Heeren Arendskerk vertrekken over Ceylon na het patria en na Palembang medenemende de nevenstaande brieven file 2574, folio 493-494
March 22, 1747 Diverse scheepen ontfangen haar depeche, de Sara Jacoba naar Sourabaya, ’t Huys te Spijk en de pantsjallang de Achilles na Cheribon file 2577, folio 62
July 22, 1747 De Sara Jacoba arriveert ter rheede file 2577, folio 170
March 22, 1750 Arrive van het schip Sara Jacoba van China met de cargas van die plaats en Souratta file 2579, folio 49
April 15, 1750 Apart en geleyde schrijvens na Samarang versonden per de Sara Jacoba file 2579, folio 84
June 29, 1750 De Sara Jacoba van Qualla Damack file 2579, folio 166-167
July 11, 1750 En de Sara Jacoba reverteert van Samarang file 2579, folio 178
Oct. 5, 1750 Depeche van Sara Jacoba na Malacca file 2579, folio 230
March 9, 1751 Komst van de Sara Jacoba van Malacca met schrijvens file 2581, folio 46
March 15, 1751 Depeche van Scheybeek na Japara en Demak en Sara Jacoba met houtwerken na Rembang file 2581, folio 47
Aug. 20, 1751 Reverteerd de Sara Jacoba van Rembang file 2581, folio 190
Sept. 14, 1751 Hartenlust en de Sara Jacoba na Java file 2581, folio 199
May 30, 1752 Arrivement van de Sara Jacoba van Rembang file 2582, folio 116
June 26, 1752 De scheepen Eyndhoeff, de Sara Jacoba en Duynenburg werden gedepecheert; d’eerste na Samarang, d’andere na Rembang en de derde na Tagal file 2582, folio 136
Sept. 12, 1752 Alsmede de Sara Jacoba van Qualla Damack met schrijvens van den resident Zeeman file 2582, folio 235