Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Rustenwerk. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 13, 1735 De retourscheepen der eerste besending Everswaart en Soetelingskerk voor de kamer Zeeland, Oostrust, Gooidschalksoird, Sorgwijk, Veenenburg, en de Duyff voor Amsterdam, Rustenwerk voor Delft, Maria Adriana voor Rotterdam, Cornelia voor Hoorn, en Petronella Alida na Enkhuysen verlaten dese rheede onder de vlagge van den commandeur Jan Elsevier file 2567, folio 793
June 12, 1739 De boekhouders van de uytkomende scheepen Nieuwland en Rustenwerk brengen aan de wal vaderlandse en Caabse papieren file 2570, folio 342
June 14, 1739 Arrivement te deser rheede van de scheepen Nieuwland en Rustenwerk file 2570, folio 343
June 14, 1739 Verhaal der reyse van het schip Rustenwerk file 2570, folio 344
June 14, 1739 Lading van ’t schip Rustenwerk file 2570, folio 346-348
July 23, 1739 Het schip Rustenwerk komt van Bantam met schrijvens file 2570, folio 464
Nov. 7, 1739 Vertreck uyt dese rheede van de scheepen Guntersteyn, Westhoven, Rustenwerk, Meerlust, Leyduyn en Noordwolfsbergen na Nederland file 2570, folio 769
May 27, 1741 Een advisbriefje van ’t uytkomende schip Rustenwerk ontfangen file 2572, folio 268
Oct. 11, 1746 Rustenwerk van Delft file 2576, folio 188
May 5, 1750 Ontfangst der aangebragte papieren van twee uytkomende scheepen ’t Casteel van Tilburg van Amsterdam en Rustenwerk van Delft file 2579, folio 97
May 5, 1750 Alsook per Rustenwerk 185 manschappen file 2579, folio 98
June 1, 1750 De Anna en Glissenberg na Bassoura en Rustenwerk na noorder Cormandel gedepecheert file 2579, folio 107
Dec. 19, 1750 Arrive van twee Compagniesschepen de Batavier en Rustenwerk en een particulier scheepje Thorenvliet van Chormandel file 2579, folio 332
Feb. 2, 1751 Item van Rustenwerk van Ternaten file 2581, folio 17
Sept. 9, 1751 Retour van Rustenwerk van Ternaten file 2581, folio 197
Oct. 13, 1751 Vertrek van Rustenwerk na Cheribon file 2581, folio 282
Nov. 23, 1751 Retour van Rustenwerk van Cheribon file 2581, folio 302
Feb. 7, 1752 Depeche van Rustenwerk met de rescriptie na Ternaten file 2582, folio 18
Feb. 12, 1752 ’s Heeren Arendskerke en Rustenwerk na Java file 2582, folio 21