Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Ingabay Nalla Dita. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 8, 1735 De boekhouders van de scheepen Nieuw Walcheren, Soetelingskerk, Rust en Werk en Hofvlied aan de wal met schrijvens uyt Nederland en de Caab file 2567, folio 419-420
June 9, 1735 De scheepen Nieuw Walcheren, Soetelingskerk, Rust en Werk en Hofvlied te deser rheede gearriveert met 821 coppen file 2567, folio 420-422
Dec. 6, 1737 Arrivement van de scheepen Rust en Werk en Rijnhuysen file 2568, folio 966-967
Jan. 12, 1738 Den vice-commandeur Jacob Roman met de verdere overheden der retourbodems Oostrust, Bethlehem, Godschalksoord, Watervliet, Middenrak, Padmos, Rust en Werk, Rijnhuysen en ’t Slot Cronenburg erlangen hun afscheyd file 2569, folio 9
June 5, 1741 Den boekhouder van ’t uytkomende schip Rust en Werk komt aen de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2572, folio 306-307
June 8, 1741 Arrivement te deser rheede van het uytkomende schip Rust en Werk file 2572, folio 310
June 29, 1741 Vertrek van ’t schip Rust en Werk over Tagal na Samarang met den geëligeerde gesaghebber Abraham Roos en schrijvens voor beyde plaatsen file 2572, folio 383
July 2, 1741 Vertrek van ’t schip Rust en Werk met opgemelte g’eligeert gesaghebber Abraham Roos file 2572, folio 399
Sept. 8, 1741 ’t Schip Rust en Werk komt van Samarang met schrijvens als in den text file 2572, folio 559
Sept. 30, 1741 Vertrek van ’t schip Rust en Werk na Samarang met schrijvens in geselschap van 400 militairen file 2572, folio 581
Nov. 26, 1741 Arrivement alhier van de scheepen Karssenhoff en Rust en Werk van Samarang met schrijvens file 2572, folio 680
Nov. 27, 1741 Een briefken door de Samarangse bediendens na Indramayoe geschreven, en per het schip Rust en Werk versonden, had niet besteld kunnen worden om reden als in den text file 2572, folio 694
April 5, 1742 De schippers van de theescheepen Rust en Werk, en de Jonge Willem erlangen van Sijn Edelheyt haer depeche file 2573, folio 153
April 6, 1742 Vertrek van de theescheepen Rust en Werk en de Jonge Willem file 2573, folio 153
April 12, 1742 De clercquen Piazal en Van Bazel komen terug van ’t bestellen van ’s compagnies papieren op de scheepen Rust en Werk en de Jonge Willem file 2573, folio 163
Nov. 21, 1746 Rust en Werk vertrekt na Delft file 2576, folio 202