Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Princelant. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 7, 1683 Item 119 vaten gesouten dogh t’eenemael bedurven vleesch met Princelant voor Delft uytgebragt in zee te smijten file 2495, folio 281
May 4, 1683 De opperhoofden van ’t schip Princelant de halve premie voor Delff file 2495, folio 435
May 17, 1683 ’t Fluyt schip Princelant over Siam naar Japan file 2495, folio 473
Aug. 28, 1684 De fluyt Princelant uyt Souratta over Ceylon file 2497, folio 988
Aug. 28, 1684 Twee resolutiën van de overheden van de fluyt Princelant file 2497, folio 999-1000
Oct. 7, 1684 De schepen Princelant voor Delf, Honsholredijk voor Hoorn, en Courtgene voor Enkhuysen aangelegt file 2497, folio 1122
Nov. 28, 1684 De retourschepen de Princesse Maria, de Vrijheyt, Honsholredijk, Courtgene, en Princelant na ’t vaderlant onder den commandeur Mattheus van Lugtenburgh file 2497, folio 1318
Aug. 2, 1686 Princelant voor Amsterdam en ’t Lant van Schouwen voor Zeeland van Zeylon file 2501, folio 994
Sept. 24, 1686 De retourfluyt Princelant over Zeylon na ’t patria file 2501, folio 1136
Feb. 7, 1689 Met Javaans vaertuygh uyt d’Straat Sunda een briefje[216] van de opperhoofden op de fluyt Princelant comende uyt Holland file 2504, folio 114
Feb. 7, 1689 De chialoup ’t Casteel Batavia naar de Straat Sunda met een antwoort briefje[217] aen de opperhoofden van de fluyt Princelant file 2504, folio 115
Feb. 8, 1689 De chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straat Sunda terug met den ondercoopman van d’fluyt Princelant Jacob van Hoorn file 2504, folio 115
May 5, 1689 De fluyt Princelant over Siam naar Japan file 2504, folio 289
Dec. 6, 1689 De fluyt Princelant van Japan met ’t gewese opperhooft Cornelis van Outhoorn file 2505, folio 937
Sept. 12, 1692 En een ditto[195] van de opperhoofden van Princelant comende uyt het vaderlant file 2509, folio 626
Sept. 16, 1692 De chialoup ’t Casteel Batavia uyt de Straat met de papieren van Princelant, Rijgersdaal en den Ysselt file 2509, folio 643
Sept. 18, 1692 Arrivement van de fluyt Princelant uyt het vaderlant te deser rhede voor reecq. van de camer Delf file 2509, folio 646-647
Sept. 23, 1692 De schepen Rijgersdaal en Princelant aangelegt voor ’t vaderlant file 2509, folio 656
Oct. 20, 1692 Die ten dien eynde al heden morgen aan boort van het schip Princelant waren gebragt file 2509, folio 710-711
Oct. 20, 1692 Missive[241] aan den gesaghebber Louis de Keyser en raat tot Bantam per ’t schip Princelant file 2509, folio 711