Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Princeland. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 23, 1683 Aenkomste van de schepen Oostenburg, Alckmaer, Vrije Zee, Sint Martensdijcke, Stavenisse, Princeland aen de Caap uyt ’t patria; item ’t Engels schip de Souratse Coopman uyt Engeland file 2495, folio 118
Jan. 27, 1683 Alsmede ’t fluytschip Princeland uyt het patria over de Caap voor Delff met 177 coppen file 2495, folio 157
June 6, 1686 De fluyt Princeland uyt ’t vaderlant voor reecquening van de camer Delff file 2501, folio 795
July 23, 1686 Aan den opperhoofden van ’t Land van Schouwen en Princeland de volle premie toegelegt file 2501, folio 954
Sept. 13, 1686 Den schipper Cornelis Heck met de fluyt Princeland over Zeylon te laten repatriëren file 2501, folio 1105
Feb. 8, 1689 Arrivement van de fluyt Princeland uyt Hollant voor reecq. van de camer Amsterdam met 195 coppen file 2504, folio 115-116
June 11, 1689 De fluyt Princeland direct uyt Japan herwaarts te laten komen en de resterende scheepen naer Malacca file 2504, folio 360
Jan. 6, 1690 Princeland voor de tweede besending naer ’t vaderland aangelegt file 2506, folio 14
Jan. 29, 1690 Borsenburg, Hogergeest, en Nieuwlant benevens de fluyt Princeland aen ’t vaderlant aangelegt file 2506, folio 37
Jan. 23, 1695 Tijdinge van het schip Princeland komende uyt het vaderlant en reets in de Straat Sunda sijnde file 2514, folio 76-77
Nov. 12, 1699 Aankomste van de fluyt Princeland uyt Persia en desselfs tegenspoedige reyse file 2519, folio 790
Nov. 24, 1699 Vertrek van den fiscael en gecommitteert om ditto retourbodems te monsteren per de fluyt Princeland die een ladinge peper van Bantam sal halen file 2519, folio 822
Dec. 4, 1699 Ontfang eener missive van Bantam en arrivement van de fluyt Princeland aldaer file 2519, folio 855
Aug. 10, 1700 En aanlegging der schepen Princeland, Oosthuysen en ’t jagtje de Peperthuyn, d’eerste na Ceylon en d’andere twee naer Siam file 2520, folio 443
April 13, 1703 Depêsche van de fluyt Princeland na Japara to het afhalen van een lading sware houtwerken met een briefje aan den gesaghebber en raed file 2524, folio 130
June 22, 1703 Arrivement van de fluyt Princeland van Japara over Samarang met schrijvens van beyde die plaatsen file 2524, folio 238
July 11, 1703 Gelijck ook de fluyt Princeland na Damack met schrijvens aan den sergeant aldaar file 2524, folio 281
Sept. 3, 1703 De fluyt Princeland arriveert over Damack, Tagal en Cheribon van Japara file 2524, folio 368
Sept. 27, 1703 De fluyt Princeland met een brievje aan den resident tot Cheribon afgevaardigt file 2524, folio 398
Nov. 15, 1703 Princeland van Cheribon met een ladinge houtwercken en een brievje van den resident en raad file 2524, folio 483