Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Petronella Alida. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 14, 1724 Petronella Alida uyt het vaderland voor Enkhuysen met nevenstaande manschap file 2556, folio 143
June 1, 1724 Depeche van de scheepen Berbices, Hogenes en ’t Huys ter Boede na Cormandel; Gansenhoeff na Malacca, Goudriaan na Palembang, Wolphaarsdijk, Petronella Alida, ’t Raadhuys van Vlissingen en Anna Maria direct na Bengale, mitsgaders den Dam over Sumatra’s Westcust en Arendsduyn over Punto Gale file 2556, folio 231
Dec. 26, 1724 Item van Petronella Alida file 2557, folio 634-635
March 21, 1725 Acht schepen, Coning Carel, Wolphaarsdijk, ’t Land van Belofte, Haaksburg, Haasten, Abbekerk en Bellevliet na Samarang; 4, Petronella Alida, Cats, ’t Wapen van Hoorn en Lugtenburg na Tagal, en 1, Boekenroode na Cheribon met schrijvens aan de bediendens aldaar file 2558, folio 185
May 14, 1725 Petronella Alida van Samarang reverteerende file 2558, folio 261
Oct. 23, 1725 [Monstering van de retourschepen Boekenroode, Lugtenburg, Petronella Alida, Noordbeek, den Dam en Haaxburg door den waterfiscaal] file 2558, folio 606-607
May 20, 1728 De Anna Maria ten afhaal van sjancos over Tutucorijn en de Petronella Alida over Padang na Bengale file 2561, folio 256-257
March 9, 1729 Een origineel briefje met Petronella Alida uyt Bengalen file 2562, folio 170
April 16, 1729 De schepen Hillegonda en Petronella Alida na Samarang met den onderkoopman Jacob Roman file 2562, folio 255
May 19, 1729 De schepen de Spiering, Hoedekenskerk en Petronella Alida met een briefje van Samarang file 2562, folio 302
June 15, 1729 De schepen Velserhoofd, Petronella Alida en Hoedekenskerk na Samarang met den ondercoopman Benjamin Blom en een brief aan de bedientens, een dito aan de geëligeert Tagals resident Mattheus Jeremias van Loon en een aan den Soesoehoeang file 2562, folio 394-395
Oct. 12, 1729 De schepen de Herstelde Leeuw en Petronella Alida met een briefje na Tagal file 2563, folio 756
Nov. 10, 1732 Petronella Alida uyt Nederland in de Straat volgens berigte van dies overheden file 2566, folio 792
July 7, 1735 Twee briefkens van de overheeden der scheepen Petronella Alida en Sorgwijk ontfangen file 2567, folio 514-515
July 8, 1735 ’t Schip Petronella Alida hier ter rheede gearriveert met 149 coppen file 2567, folio 516-517
Oct. 13, 1735 De retourscheepen der eerste besending Everswaart en Soetelingskerk voor de kamer Zeeland, Oostrust, Gooidschalksoird, Sorgwijk, Veenenburg, en de Duyff voor Amsterdam, Rustenwerk voor Delft, Maria Adriana voor Rotterdam, Cornelia voor Hoorn, en Petronella Alida na Enkhuysen verlaten dese rheede onder de vlagge van den commandeur Jan Elsevier file 2567, folio 793