Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Surracarta. We found 57 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 21, 1692 Arrivement van de jagten Sillida en Pampus uyt Bengale[77] file 2508, folio 390-392
June 3, 1692 De schepen Pampus en de Handboog aangelegt tot de directe besendinge van hier nae Japan file 2508, folio 411
June 28, 1692 d’Edele Hendrick van Buytenhem als opperhooft van Japan door de Hr. Dirck de Haes op het jaght Pampus voorgestelt file 2508, folio 468
July 1, 1692 Vertrek van den E. Hendrick van Buytenhem met de schepen Pampus en de Handboogh nae Japan[105] file 2509, folio 479-480
Dec. 8, 1692 Arrivement van den E. Cornelis van Outhoorn uyt Japan[311] met de schepen Pampus, de Handboog, Berkel en Oosthuysen file 2509, folio 837
Feb. 8, 1693 Vertreck van de retourscheepen Berckel, Pampus, Sirjansland en Oosthuysen file 2510, folio 128
June 11, 1695 Tijding van ’t schip Pampus uyt ’t vaderlant in de Straet Sunda g’arriveert file 2514, folio 390
June 12, 1695 De sjaloup ’t Casteel Batavia na de Straet om de papieren van ’t jagt Pampus hier te brengen file 2514, folio 391
June 14, 1695 Een advys briefje van de overheden van ’t jagt Pampus ontfangen file 2514, folio 391-392
June 19, 1695 De vaderlandse en Caebse papieren van ’t jagt Pampus bestelt file 2514, folio 396-397
June 21, 1695 Tot een sesde bodem over Persia na Souratta aangelegt ’t schip Pampus file 2514, folio 398
June 25, 1695 ’t Schip Pampus hier ter rheede gearrriveert, voor de camer Rotterdam file 2514, folio 401-402
July 19, 1695 De nevensgemelte 6 schepen Nederlant, Beyeren, Oosterlant, Zion, Rijgersdael, en Pampus vertrecken na Persia en Souratta file 2514, folio 470
July 19, 1697 ’t Schip Dregterland en het jagt Pampus van Ceylon file 2517, folio 560-561
Aug. 21, 1697 ’t Jagt Pampus over Ligoor nae Siam gedepescheert met ’t g’eligeert opperhooft Reynier Boom file 2517, folio 636
Aug. 21, 1697 Specificatie der ladinge van het jaght Pampus file 2517, folio 637
Jan. 4, 1698 Arrivement van ’t jagt Pampus uyt Siam met het verloste opperhooft Thomas van Zon file 2518, folio 8
June 6, 1698 ’t Jagt Pampus en de fluyt Swaag aangelegt over Sumatra’s Westcust nae Bengale file 2518, folio 344
June 19, 1698 Depêsche van ’t jagt Pampus en de fluyt Swaag over Sumatra’s Westcust nae Bengale met schrijvens aan de bediende op beyde die plaatsen file 2518, folio 381
May 8, 1699 Arrivement van ’t jagt Pampus uyt Bengale met een originele missive van de heer Pieter van Dijxhoek en den raed tot Ougly file 2519, folio 319