Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Overrijp. We found 31 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 4, 1696 Depêsche van de fluyten Overrijp ende Waterman nae Ceylon ofte Tutucorijn file 2516, folio 509
July 4, 1696 Specificatie van de ladinge der gemelte fluyten Overrijp ende Waterman file 2516, folio 510
Nov. 1, 1699 Tegenspoedige reyse der schepen Overrijp, Woggenum, de Vegt en ’t Casteel Batavia file 2519, folio 728
Nov. 5, 1699 Aankomste de fluyt Overrijp uyt het vaderland over de Westcust file 2519, folio 749
Dec. 15, 1699 Tekening der brieven en instructiën per de schepen Merensteyn en Overrijp na ’t patria afgegaen file 2519, folio 874
Dec. 16, 1699 Op de fluyt Overrijp file 2519, folio 875-876
Dec. 17, 1699 Den fiscael en gecommitteerde varen na de rhede om de retourschepen Merensteyn en Overrijp te monsteren file 2519, folio 878
Jan. 16, 1700 Het galjoot de Snoeper komt terugge met brieven van de retourschepen Merensteyn en Overrijp file 2520, folio 15-16
June 19, 1700 En aankomste der schepen Merensteyn en Overrijp file 2520, folio 308
April 26, 1702 Zijnde de fluyt Overrijp met dien bodem tegelijk van Cabo de Goede Hoop vertrocken, onderweeg van deselve afgeraekt file 2522, folio 237
May 18, 1702 Ontfang van twee briefjes adviserende de komste van de fluyt Overrijp in de Straat Sunda uyt ’t patria file 2522, folio 310
May 19, 1702 Nader advis der overheden van de fluyt Overrijp file 2522, folio 311-312
June 2, 1702 Overrijp na Japan aangelegt file 2522, folio 349
June 23, 1702 Westhoven in stede van Overrijp na Japan aangelegt file 2522, folio 407
Aug. 23, 1702 Depêsche van de fluyten de Theeboom en Overrijp na Ceylon om van daar tot retourschepen in d’aanstaande besendinge na ’t vaderland gebruykt te werden file 2523, folio 579
June 10, 1703 Uytgesondert die van de fluyt Overrijp van Ceylon file 2524, folio 220
June 19, 1705 De fluyt Overrijp verzeylt na Bengale met een brievje aan de heer directeur Jacob Pelgrom en raad file 2527, folio 517
Feb. 23, 1706 De fluyten de Boede en Overrijp waren niet eerder dan op 14e december jongstleden uyt Bengalen in ’t gesigt van Gales bay gecomen file 2528, folio 74
Feb. 24, 1706 Arrivement van ’t Huys ter Boede en Overrijp van Ceylon file 2528, folio 76
Feb. 24, 1706 Item van de fluyt Overrijp file 2528, folio 77