Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Javase gesanten. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 3, 1722 Oostrust uyt het vaderland met de nevenstaande brieven en 253 coppen file 2554, folio 833-834
May 31, 1723 Lading van Oostrust file 2555, folio 188
Nov. 28, 1723 De scheepen Oostrust, Haaxburg en de Spiering van Cormandel met diverse brieven file 2555, folio 465
Nov. 28, 1723 Lading van Oostrust file 2555, folio 465
Dec. 22, 1723 De overheden van het retourschip Oostrust krijgen hun afscheyd file 2555, folio 512
Dec. 23, 1723 Aanwijsing van de geladene Indiase coopmanschppen in Oostrust file 2555, folio 512
June 22, 1725 Den boekhouder van ’t schip Oostrust komende uyt het vaderland brengt briefjes van de Caab file 2558, folio 321
June 24, 1725 Oostrust arriveert te desen rheede file 2558, folio 325
Oct. 6, 1725 Oostrust van Semarang file 2558, folio 558
Oct. 6, 1725 [Lading van Oostrust] file 2558, folio 559
Oct. 5, 1729 De boekhouders van de schepen Prattenburg en Oostrust aan de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2563, folio 721
Jan. 16, 1732 Het schip Oostrust uyt Nederland te deser rheede met de wedergade van een ontfange generale briev file 2566, folio 20
March 19, 1732 Het schip Oostrust na Cheribon om coffyboonen file 2566, folio 175
April 27, 1732 Oostrust van Cheribon met schrijvens file 2566, folio 239
Aug. 4, 1732 Oostrust, Wickenburg en Schuytwijk na Ceylon file 2566, folio 556-557
July 28, 1735 Den boekhouder van ’t schip Oostrust aan de wal met papieren uyt Nederland en van de Caab file 2567, folio 571-572
Aug. 1, 1735 Het schip Oostrust komt hier ter rheede met 175 coppen file 2567, folio 583-584
Oct. 13, 1735 De retourscheepen der eerste besending Everswaart en Soetelingskerk voor de kamer Zeeland, Oostrust, Gooidschalksoird, Sorgwijk, Veenenburg, en de Duyff voor Amsterdam, Rustenwerk voor Delft, Maria Adriana voor Rotterdam, Cornelia voor Hoorn, en Petronella Alida na Enkhuysen verlaten dese rheede onder de vlagge van den commandeur Jan Elsevier file 2567, folio 793
Oct. 21, 1737 Een briefje van het uytkomende schip Oostrust ontfangen file 2568, folio 869
Oct. 22, 1737 De vaderlandse en Caabse papieren met Oostrust aan de wal file 2568, folio 872