Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Oostersteyn. We found 38 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 9, 1695 Tijdinge van ’t arrivement van ’t schip Oostersteyn uyt ’t vaderlant in de Straet Sunda file 2514, folio 540
Aug. 13, 1695 De papieren van ’t schip Oostersteyn uyt de gemelte Straet ontfangen file 2514, folio 543
Aug. 15, 1695 Arrivement van ’t schip Oostersteyn uyt ’t vaderlant voor reecq. van de kamer Zeelant file 2514, folio 549-550
Sept. 7, 1695 De schepen Oostersteyn en de Vegt voor de eerste besendinge na ’t vaderlandt aangelegt file 2514, folio 594
Jan. 19, 1698 Aancomste van ’t schip Oostersteyn uyt het vaderland voor de camer Zeeland file 2518, folio 56-57
March 3, 1698 ’t Schip Oostersteyn om peper na Bantham versonden file 2518, folio 143
March 22, 1698 ’t Schip Oostersteyn van Bantam met een ladinge peper file 2518, folio 195
May 29, 1698 Depêsche van ’t schip Oostersteyn nae Ceylon met rijs en andere behoeften file 2518, folio 325
Oct. 19, 1698 ’t Schip Oostersteyn arriveerd ledig van Ceylon, eenelijk met een gelijbriefje van den commandeur en raad tot Gale file 2518, folio 604
Oct. 21, 1698 De scheepen ’t Hof van Ilperdam, Oostersteyn en Reygersdaal nae ’t vaderland aangelegd file 2518, folio 607
July 4, 1700 Twee advis briefjes van d’overheden der schepen Unie en Oostersteyn zijnde op den eerstgenoemde den gedesigneert advocaet fiscael Mr. Christiaan Pit file 2520, folio 341
July 5, 1700 Arrivement der voormelte drie baaren zijnde de schepen Unie, Oostersteyn, en Soelen file 2520, folio 341-342
July 5, 1700 Item van ’t schip Oostersteyn file 2520, folio 344-346
July 23, 1700 Oostersteyn tot een retourschip aangelegt en goetgevonden ’t jagt Eemland te vercopen file 2520, folio 393
March 24, 1701 Behouden arrivement der van hier vertrocke drie retourbodems, de Drie Kroonen, Oostersteyn, en Venhuysen aen meermelte Caeb file 2521, folio 140
Sept. 8, 1702 Advys briefje van den gedesigneert fiscaal van ceylon Pieter Maccaré en d’overheden van ’t schip Oostersteyn komende uyt het vaderland file 2523, folio 622
July 5, 1705 Nevens een pacquetje papieren per het schip Oostersteyn uyt het vaderland aldaar aangebragt file 2527, folio 595
July 8, 1705 Arrivement van de scheepen Oostersteyn en Slooten uyt het vaderland, ’t eerste van Zeeland en ’t tweede van Amsterdam file 2527, folio 604-605
July 27, 1705 ’t Huys ter Haan over Persia na Zouratta, de fluyt de Berckel na Ziam en Oostersteyn na Mocha aangelegt file 2527, folio 652-653
Sept. 12, 1705 De Gent en Oostersteyn vertrekken van hier gecombineert naar Goa file 2527, folio 805