Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Ontong Java. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 6, 1707 Retour van de patchiallang Ontong Java van Samarang met een briefje van de heer Harman de Wilde en raad file 2531, folio 770
Nov. 18, 1707 De chialoup Europa en de patchiallang Ontong Java tot transport van den capitain Hendrik van der Horst na Samarang en herwaarts komste van den commandeur Govert Cnol geprojecteerd file 2531, folio 812
Nov. 20, 1707 De chialoup Europa en de patchiallang Ontong Java vertrecken na Samarang met den capitain Hendrik van der Horst file 2531, folio 814
Jan. 4, 1720 De patchiallangs Ontong Java en de Leervisch van Samarang met een brieff file 2550, folio 3
March 6, 1722 Een gemeen en secrete brief van Palembang van den commissaris Abraham Patras en raad per de patchiallang Ontong Java file 2554, folio 179-180
March 20, 1722 De scheepen Amasona, Sanderhoeff, Velserhooft, ’t Huys ter Boede, d’Kijkuyt en d’Uyno, de chialoup Pompelmoes, de patchiallang Ontong Java, de Bijl en de Hay na Palembang met 400 Europese militairen onder commando van den Capitain Zacharias de Bensin file 2554, folio 199-200
Nov. 6, 1722 Ontong Java van Palimbang met dubbelde papieren file 2554, folio 769
April 1, 1723 De chialoupen de Hay en Ontong Java na Cheribon ten afhaal van de modderaars met een briefje aan de bedientens en een aan de gesamentlijke princen file 2555, folio 127
May 15, 1723 De Ontong Java van Cheribon met een brieff file 2555, folio 175
June 25, 1723 De patchiallangs de Beschermer, Ontong Java en de Hay na Cheribon om coffyboonen en het afhalen van houtvlotten file 2555, folio 222
May 15, 1724 Depesche van de patchiallangs de Hay, de Houtcapper, Ontong Java en de Snoek om te kruyssen op de inlandse zeerovers langs de Javase stranden file 2556, folio 217-218
June 15, 1724 De patchiallang Ontong Java van Ceribon met een duplicaat briefje file 2556, folio 258
April 5, 1725 En de patchiallangs Ontong Java en de Hay na Cheribon ten afhaal der modderaars file 2558, folio 206
April 28, 1725 De patchiallangs Ontong Java en de Hay brengen over de modderaars en Javaanse missive van d’Cheribons princen file 2558, folio 226
May 14, 1726 Vertrek van ’t fregat Thienhoven en de chialoup de Sleuteldrager, de patchiallangs Passourouang, Ontong Java, de Snoek en de Hay ter bekruyssing om de oost en west op eenige Inlandse zeerovers file 2559, folio 409
July 8, 1726 Retour van de kruyspatchiallangs Ontong Java, Passourouang en de Snoek met drie origineel briefjes van de Cheribonse bedientens file 2560, folio 595
April 6, 1737 Twee pantchiallangs de Zuykermaalder en Ontong Java na de Straat Sunda ter agterhaling van zeerovers file 2568, folio 346-347
Oct. 19, 1737 Pantchiallangs de Snoek, Ontong Java en de Beschutter om te kruyssen uytgesonden file 2568, folio 868
Dec. 6, 1737 Vertreck van twee pantchiallangs de Haay en Ontong Java na Cheribon file 2568, folio 980
Dec. 23, 1737 De pantchiallangs de Snoek en Ontong Java van Cheribon met schrijvens van de residenten en inlandse princen file 2568, folio 1000