Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Nieuwvliet. We found 48 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 28, 1719 Het jagtje Nieuwvliet met den vendrig Gerard Blom van het uytgeleyden des Soesoehoenangs gesanten terug file 2548, folio 600-601
Sept. 13, 1721 De kruyspatchiallang met den boekhouder en de vaderlandse papieren van het schip Nieuwvliet aan den wal file 2553, folio 603-604
Oct. 15, 1721 Lading van Nieuwvliet voor Malacca file 2553, folio 692-693
April 23, 1722 Het schip Nieuwvliet uyt Bengale file 2554, folio 302-303
May 31, 1722 De scheepen Meyenberg, Barbesteyn en Bellevliet na Cormandel; Nieuwvliet, de Vis, Arendsduyn en Baanman na Bengale file 2554, folio 367
May 31, 1722 Alsook van ’t schip Nieuwvliet file 2554, folio 371-372
Dec. 19, 1722 Lading van Nieuwvliet file 2554, folio 869-871
April 8, 1723 Cornelia en Clarabeek na Samarang, Nieuwvliet en Risdam na Tagal mitsgaders Limburg en Susanna na Rembang met drie briefjes; item een brief voor den Sousouhounang file 2555, folio 129
May 26, 1723 Nieuwvliet van Tagal met een briefje en 16 balcken file 2555, folio 180
Aug. 2, 1723 De scheepen Kockenge, Ravesteyn, Nieuwvliet en Midloo onder de vlagge van den g’eligeerd gesaghebber van Gale Johan Paul Schagen na Ceylon gedepescheerd file 2555, folio 303
Sept. 26, 1728 Ontfang van een advysbriefje van het uytkomende schip Nieuwvliet per Inlands vaartuyg file 2561, folio 520-521
Sept. 29, 1728 Receptie van drie briefjes van Rotterdam, een briefje van de Caab met de boekhouder van het schip Nieuwvliet file 2561, folio 522
Sept. 30, 1728 Arrivement van de scheepen Nieuwvliet en Meyenberg uyt het vaderland met 322 koppen file 2561, folio 522-524
Oct. 14, 1728 Het jagt Nieuwvliet met 300 militairen en nevensgenoemde officieren; item een secreet brief naar Samarang file 2561, folio 591-592
Nov. 17, 1728 Retour van Nieuwvliet file 2561, folio 672
June 3, 1729 De schepen Stadwijk en Nieuwvliet met een briefje van Samarang file 2562, folio 351
June 29, 1729 Depeche van de schepen Berkenroode, Heynkensand, Rijxdorp en Nieuwvliet over Ceylon na het vaderland met den gouverneur de heer Stephanus Versluys file 2562, folio 421
July 9, 1738 Ontfangst van twee advysbriefjes der overheden van de schepen ’t Hoff niet altijd Somer en Nieuwvliet file 2569, folio 356
July 10, 1738 Arrivement te deser rheede van de schepen ’t Hoff niet altijd Somer en Nieuwvliet file 2569, folio 360
Sept. 5, 1738 Het schip Nieuwvliet en de brigantijn de Rotte vertrecken na Sumatras’s Westcust met schrijvens soo aan de ministers aldaar als aen de Inlandse grooten file 2569, folio 453-454