Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Nieuw Nieuwerkerk. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 1, 1752 Arrive van Nieuw Nieuwerkerk van Zeeland file 2582, folio 87
May 1, 1752 Korte sterkte van Nieuw Nieuwerkerk file 2582, folio 87
July 15, 1752 Insgelijk het schip Nieuw Nieuwerkerk na China om te repartrieeren file 2582, folio 148
Dec. 18, 1752 Uyt Straat Sunda ontfangt men schrijvens van de Chinase retourschepen Luxemburg en Nieuw Nieuwerkerk file 2582, folio 320
July 10, 1754 Nieuw Nieuwerkerk en de Jager reverteeren uyt Nederland file 2584, folio 106
Oct. 31, 1754 Nieuw Vijvervreugt na de Caab en Nieuw Nieuwerkerk na Souratta file 2584, folio 184
June 27, 1755 Nieuw Nieuwerkerk van Souratta en de barcq de Carolina van Palembang met schijvens van dies resident gearriveert file 2585, folio 87
July 26, 1755 Nieuw Nieuwerkerk over China en de Hercules over Bengale na Zeeland gedepecheert file 2585, folio 98
July 26, 1755 Met ’t gemelte schip Nieuw Nieuwerkerk zijn de commissianten van de Straat Malacca vertrocken file 2585, folio 98-99
March 18, 1758 De uytkomende schepen Wildrijk, Haerlem en Nieuw Nieuwerkerk arriveeren ter rheede file 2588, folio 40
July 18, 1758 Terwijl men ook intusschen een brief per Nieuw Nieuwerkerk van laatstgemelte plaets ontfing file 2588, folio 132-133
June 7, 1759 Lijcochton en Nieuw Nieuwerkerk in Straat Sunda file 2589, folio 42
May 13, 1762 Nieuw Nieuwerkerk van Zeeland in Straat Sunda file 2592, folio 83
May 18, 1762 Nieuw Nieuwerkerk van Zeeland komt ter rheede file 2592, folio 86
July 2, 1762 Depeche van Nieuw Nieuwerkerk na de Chormandel Cust file 2592, folio 123
Nov. 28, 1762 Berigt van drie schepen in Straat, Velsen van Zeeland, Nieuw Nieuwerkerk van Chormandel en ’t Engels compagniesschip The Valentine uyt Europa file 2592, folio 218
Nov. 29, 1762 Arrive van Nieuw Nieuwerkerk van de Cust file 2592, folio 219
Jan. 19, 1763 En depeche van twee retourscheepen Velsen en Nieuw Nieuwerkerk file 2593, folio 9
Dec. 19, 1768 Depeche van Nieuw Nieuwerkerk naar Banda en de Jonge Petrus Albertus naar Timor file 2595, folio 144
April 20, 1770 En Nieuw Nieuwerkerk en Keukenhoff na Samarang file 2597, folio 71