Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Nieuw Middelburgh. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 7, 1672 Nieuw Middelburgh premie van ses maanden geaccordeert file 2475, folio 550-551
April 27, 1675 Het schip Nieuw Middelburgh was daar behouden uyt de Mayotse eylanden gekomen file 2478, folio 334
Jan. 31, 1677 Het schip Nieuw Middelburgh uyt het vaderlant over de Caap file 2481, folio 42-43
April 9, 1677 Die van Nieuw Middelburgh de halve premie file 2481, folio 143
July 10, 1677 Het schip Nieuw Middelburgh naer Sumatra’s westkust file 2481, folio 315-316
Sept. 24, 1677 Het schip Nieuw Middelburgh van Sumatra’s westcust file 2481, folio 438-439
Oct. 22, 1677 De schippers Jacob Swart en Cornelis Blanckevoort op de schepen Nieuw Middelburgh en Vrije Zee na het patria gestelt file 2481, folio 500
June 20, 1680 De schepen Couvorden en Nieuw Middelburgh; item de sloepen het Casteel Batavia en Orangieboom nae Bantam met onse ambassadeurs file 2487, folio 826-827
Aug. 14, 1680 De schepen Coevorden en Nieuw Middelburgh; item de hoecker de Goutvinck als de chialoupen het Casteel Batavia en Orangieboom van Bantam terugge met onse heeren ambassadeurs Qualter Zeeman en Ocker Ockersz en verdere suite file 2487, folio 1116
March 30, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh en Rammekens van Sumatra’s westcust met de capitains Tieleman van Eeuwijck en William Libout nevens 68 Nederlantse en Inlantse soldaaten; item de 5 Compagnies Macassaren file 2491, folio 690-691
April 23, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh na Bantam met d’Ed. Jacob Does file 2492, folio 891
April 25, 1682 De chialoup de Vlieger terugge van het bestellen der papieren aan Nieuw Middelburgh file 2492, folio 894
June 1, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh, het bootje het Wout en het jachje de Hoop van Bantam met Engelse en Franse goederen en daermede den Edelen François Tack file 2492, folio 1168
June 1, 1682 Specificatie der overgebrachte Engelse goederen met Nieuw Middelburgh file 2492, folio 1169
Oct. 6, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh na de Straat om dien bodem tot voorbij Siringy te convoyeeren file 2494, folio 1995
Oct. 14, 1682 Het schip Nieuw Middelburgh uyt de Straat Sunda weder terugge file 2494, folio 2053
Oct. 26, 1682 Den eersten clercq na d’Heeren Engelse gesonden wegens het ontlossen van haar peper uyt Nieuw Middelburgh file 2494, folio 2093
Oct. 27, 1682 300 sacken en 2 à 3 boots aen de Engelse te leenen om haar peper te spoediger uyt Nieuw Middelburgh over te schepen in hare bodems file 2494, folio 2094
Dec. 20, 1682 En van de opperhoofden van het schip Nieuw Middelburgh file 2494, folio 2395-2397
March 9, 1683 De schepen Nieuw Middelburgh, Coevorden en Roemerswael en de Voorsigtigheyt naar Bantam met de coopman Everhard van den Schuure file 2495, folio 288