Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Monster. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1705 Advys brievje van d’overheeden van de fluyt Monster ontfangen uyt patria, in de Straat gearriveert file 2527, folio 789
Sept. 10, 1705 Hij brengt ook mede de pacquetten papieren der scheepen Gansenhoef en Monster uyt ’t patria comende file 2527, folio 797
Sept. 10, 1705 Gansenhoeft en Monster komen uyt ’t patria te deser rheede de eerste voor Zeeland en d’andere voor Rotterdam file 2527, folio 799
Sept. 10, 1705 Gelijk ook van Monster file 2527, folio 801
Sept. 25, 1705 Van gelijken de fluyten Monster en ter Ham na Tagal file 2527, folio 856
June 6, 1706 Arrivement van de scheepen Monster, Feydressan en ’t Casteel Batavia en Zanthorst, d’eerste twee uyt Amboina, en d’andere uyt Banda file 2528, folio 249
June 6, 1706 Lading van de schepen Monster en Feydressan file 2528, folio 251
June 11, 1706 Popkensburg en Waerde over Ceylon na ’t vaderland, ’t Casteel Batavia en Monster na Persia, Zanthorst na Bengale, de Mercurius na Malacca en de Vegt na Tagal aengelegd file 2528, folio 276
July 9, 1706 Vertrek van de fluyt Monster om een peperlading naer Bantam file 2528, folio 352
March 27, 1707 En retourneerd met de aldaar uyt Persia aangebragte papieren per de fluyt Monster file 2530, folio 186
March 27, 1707 Paresse van ’t schip Monster uyt Persia ter deser rheede file 2530, folio 188
April 15, 1707 Aanlegginge van de schepen Susanna, Kiefhoek, Monster en ’t galliot de Bombardier na Java’s oostcust file 2530, folio 215
June 7, 1707 De fluyt Monster arriveert van Samarang over Cheribon met schrijvens van beyde die plaatsen file 2530, folio 392-393
June 7, 1707 Ilpendam en Monster tot de afhaal der peper na Bantam aangelegd file 2530, folio 393
June 9, 1707 Ilpendam en Monster na inneminge van koper en suyker alhier en de peper tot Bantam verstaan na de directiën van Souratta en Persia te laten voortgaan file 2530, folio 394
July 5, 1707 Monster vertrekt tot afhaal van een peperlading na Bantam met een briefje aan den gesaghebber en raad file 2530, folio 474
July 23, 1707 Arrivement van de fluyt Monster van Bantam met een briefje van den gesaghebber en raad file 2531, folio 518
Aug. 17, 1707 Nigtevegt en Monster vertrecken na Persia met een missive aan den directeur en raad file 2531, folio 588
Aug. 17, 1707 Alsmede van Monster file 2531, folio 588
May 3, 1708 Retour van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren aldaar per Monster uyt Persia en Ceylon aangebragt file 2532, folio 234