Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Midloo. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 1, 1721 De kruyspatchiallang uyt de Straat Zunda met den boekhouder van ’t schip Midloo en de vaderlandsche papieren file 2553, folio 568-571
Sept. 2, 1721 Het schip Midloo van Amsterdam met 206 coppen file 2553, folio 577-579
Oct. 15, 1721 Mitsgaders van Midloo file 2553, folio 694-696
June 30, 1722 Midloo van Cormandel met een Nagapatnamse en Masulipatnamse brieff file 2554, folio 458-460
June 30, 1722 Lading van Midloo file 2554, folio 460-462
June 17, 1723 Het schip Midloo van de Caab met dubbelde brieven file 2555, folio 217
Aug. 2, 1723 De scheepen Kockenge, Ravesteyn, Nieuwvliet en Midloo onder de vlagge van den g’eligeerd gesaghebber van Gale Johan Paul Schagen na Ceylon gedepescheerd file 2555, folio 303
Aug. 2, 1723 En ook door Midloo alle met onderlaagen voor het vaderland file 2555, folio 305
Feb. 18, 1730 Het schip Midloo uyt het vaderland ter rheede met verscheyde dubbelde papieren en 129 coppen file 2564, folio 102-103
May 31, 1730 Padmos en Midloo na Japan met het opperhoofd Pieter Boockesteyn en een brief aan de bediendens file 2564, folio 446-447
Dec. 17, 1730 Arrivement van Padmos en Midloo uyt Japan met het afgeloste opperhoofd en de verdere bediendens file 2564, folio 992
Feb. 10, 1731 Vertrek van het schip Midloo na Ternaten met de benevenstaande persoonen en papieren file 2565, folio 119-120
July 20, 1731 Het schip Midloo uyt Ternaten met den heer g’eligeert Raad Extra-ordinaris Jacob Christiaan Pilat file 2565, folio 564
Aug. 5, 1731 De Stad Leyden en Midloo na Samarang mitsgaders de Lagepolder na Tagal om houtwerken file 2565, folio 637