Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Middelburg. We found 69 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 9, 1665 Middelburg uyt het vaderlant file 2467, folio 775
Oct. 2, 1680 De schepen Couvorden en Middelburg naer Souratta en Perzia tegelijk en mede over Ceylon en Mallabaar file 2487, folio 1253
Dec. 16, 1682 Met de schepen Middelburg, Pouleron, Macassar, Buuren, de Rog, de Leeuwen en Egmond en de Nederlantse en Inlantse zoldaten file 2494, folio 2330
June 7, 1692 De chialoup Middelburg nae Sirebon off Indermayoe met verscheyde goederen om tot de onderhandse houtvlotten te dienen file 2508, folio 417
April 18, 1697 ’t Vaertuygh van den Maleyer Kiay Lebe Manis benevens den chialoup Middelburg van Palembang, ’t eerste met de resterende goederen van Jamby; item parthije peper, en ’t andere om gerepareert te werden file 2517, folio 283
July 20, 1697 De chialoup Middelburg comt van Sirrebon file 2517, folio 566
Aug. 20, 1697 De chialoup Middelburg comt van Sirrebon file 2517, folio 627
Oct. 24, 1697 De chialoup Middelburg comt van Palimbang met een missive van ’t opperhooft Joan Cornelis d’Ableingh en een ditto van den seconde Jacob Bottendorp behelsende wedersijts klagten over voorgevalle geschillen file 2517, folio 774
Nov. 12, 1697 ’t Schip de Waelstroom nevens de chialoup Middelburg te senden na de hoek van Barbaket tot beveylingh van ’t vaerwater voor de schepen uyt Japan tegens de Europese rovers file 2517, folio 842-843
Nov. 19, 1697 ’t Jaght Wijk op Zee aangelegt om nevens ’t schip de Waelstroom en de chialoup Middelburg op de zeerovers te kruyssen file 2517, folio 859
March 13, 1698 ’t Schip de Waalstroom, ’t jagt Wijk op Zee en de chialoup Middelburg retourneren van de bekruyssinge om de noord op de Europese zeerovers file 2518, folio 186
March 28, 1698 Vertrek van de chialoup Middelburg nae Palembang alwaar bescheyden is file 2518, folio 199
June 3, 1698 De chiampan Middelburg afgelegt file 2518, folio 339
March 20, 1701 Aankomste van ’t jagtje de Susanna en chialoup Middelburg van Malacca over Palimbang file 2521, folio 134
Nov. 20, 1701 De vrouw van den Engels ridder Gabriël Robbertsz met d’chialoup Middelburg aldaer aengecomen behoorlijk gerecipieert file 2521, folio 576
May 22, 1708 De chialoup Middelburg komt van Malacca met een missive van den gouverneur en raad file 2532, folio 265
Aug. 4, 1708 De chialoup Middelburg over Jamby na Malacca met de luytenant Jacob Palm en schrijvens na beyde die plaatsen file 2532, folio 489
Feb. 1, 1711 Arrivement van de chialoup Middelburg van Malacca met de independent fiscaal Mr. Abraham van Kervel file 2535, folio 117
March 23, 1711 De chialoup Middelburg na Malacca file 2535, folio 252
Dec. 6, 1711 Wederkomste van den independent fiscaal Mr. Abraham van Kervel van Malacca per chialoup Middelburg file 2536, folio 1016