Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Mercuur. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 29, 1772 ’t Schip de Mercuur van Delft in Straat Sunda file 2599, folio 115
Oct. 1, 1772 Desgelijks der papieren van ’t schip de Mercuur file 2599, folio 116
Oct. 3, 1772 Arrive van het schip de Mercuur ter rheede file 2599, folio 116
Jan. 30, 1773 Depeche van Duynenburg en de Mercuur naar Amsterdam en Rotterdam file 2600, folio 7
Dec. 13, 1774 De Morgenster van Amsterdam en de Mercuur van Rotterdam hier ter rheede file 2601, folio 122-123
Dec. 13, 1774 [Korte sterkte van de Mercuur] file 2601, folio 124
May 9, 1775 Eerste trommelslag voor het naschip de Mercuur file 2602, folio 71
May 11, 1775 Depeche van het naschip de Mercuur file 2602, folio 71
May 12, 1775 Vertrek van het naschip de Mercuur naar Nederland file 2602, folio 72
May 14, 1775 De Mercuur raakt uit ’t gezigt van deeze reede file 2602, folio 108
Sept. 6, 1782 Gemaakte amok door eenige Balysche slaven op het schip de Mercuur ‘welke om tot den zeedienst opgeleid en in de behandeling van het kanon en handgeweer onderweezen te worden’ [op dat schip geplaatst waren] file 2608, folio 131
Sept. 6, 1782 Order aan den commandeur Peusens om de moordenaars tot de overgave van de Mercuur te noodzakan file 2608, folio 131
Sept. 6, 1782 De Mercuur raakt tegen den avond in de modder vast file 2608, folio 132
Sept. 7, 1782 Bevel aan denzelven om de Mercuur in de grond te schieten file 2608, folio 132
Sept. 9, 1782 Narigt van den commandeur Peusens nopens het schip de Mercuur file 2608, folio 133
Sept. 10, 1782 Nader berigt van commandeur Peusens nopens het schip de Mercuur file 2608, folio 133-134
Sept. 17, 1782 Schrijvens van den commandeur Peusens nopens het laten enteren van het schip de Mercuur file 2608, folio 135-137
Jan. 19, 1790 Vier ’s lands oorlogsscheepen de Thetis, de Bellona, de Mercuur en de Zwaluw vertrekken naar de Groote Oost file 2611, folio 36
Feb. 14, 1791 Schrijvens naar Samarang per de Mercuur file 2612, folio 11
Feb. 16, 1791 Vertrek van ’s lands fregat de Mercuur naar Banda file 2612, folio 11