Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Meerhuysen. We found 26 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 6, 1717 Meerhuysen van het vaderland met 79 zeevarende file 2545, folio 77-78
Feb. 6, 1717 Lading van gemelte Meerhuysen file 2545, folio 78
March 24, 1717 Vertreck van de fluyt Meerhuysen en Witsburg na ’t vaderland file 2545, folio 133
Aug. 11, 1720 Van de Caab waren op den 30e May de vijf naschepen na patria en doen ook na Ceylon vertrekken ’t schip Meerhuysen file 2551, folio 487
Dec. 13, 1720 Meerhuysen werd met suyker beladen en staat na ’t patria versonden te werden file 2551, folio 837
Jan. 16, 1721 Vertrek der gemelde scheepen, Meerhuysen voor Amsterdam, ’t Stadhuys van Delff voor Hoorn, en ’t Huys de Vlotter voor Enkhuysen file 2552, folio 11
March 21, 1725 Boekhouders van Meerhuysen en d’Uno beyde uyt patria komen aan de wal file 2558, folio 187
March 21, 1725 Arrivement der voormelde scheepen Meerhuysen en d’Uno te deeser reede voor Amsterdam file 2558, folio 187-188
June 1, 1725 Depeche van ’t Land van Beloften, Haeften, Meerhuysen en de Baanman direct na Bengale met 200 soldaten file 2558, folio 292-293
June 1, 1725 Lading van Meerhuysen file 2558, folio 294
Dec. 28, 1725 Acht scheepen, Velserhoofd, den Baanman, de Geertruyd, Haften, Meerhuysen, Westerbeek, Wolphaarsdijk en Castor en Pollux, reverteeren uyt Bengale file 2558, folio 760
Dec. 28, 1725 Lading van Meerhuysen file 2558, folio 765
Feb. 5, 1726 Depeche van ’t schip ’t Raadhuys van Delft na Amboina met Meerhuysen en Westerbeek nevens de chialoup de Bierkan naar Banda met de nevenstaande dienaaren en brieven file 2559, folio 96-98
June 4, 1726 Westerbeek en Meerhuysen uyt Banda met een origineel en duplicaat brief file 2560, folio 506
July 21, 1726 De scheepen de Susanna, Beekvliet, Goudriaan, Groenswaard, Prins Eugenius, Magdalena en Meerhuysen benevens de patchiallang Wonocrama met een origineele missive aan de Samarangse bedientens gedepecheerd ten einde als hiernevens file 2560, folio 615
Aug. 25, 1726 Arrivement van ’t schip Meerhuysen van Samarang met een origineel briefje en 200 lasten rijs file 2560, folio 735
Sept. 28, 1726 Depeche van ’s Graveland naar Persia en de Susanna naar Mocha mitsgaders Meerhuysen naar Cabo de Goede Hoop met nevensgedagte brieven en den onderkoopman Willem van Zeyl file 2560, folio 800-801
Aug. 10, 1728 Depeche van Meerhuysen, de Geertruyd, ’s Heeren Aarendskerke met de formeele rescriptie na Bengalen file 2561, folio 411
Feb. 14, 1729 Het schip Meerhuysen uyt Bengale met een brief file 2562, folio 112-113
May 11, 1729 Het schip Meerhuysen van Samarang met een briefje en verscheyde houtwerken file 2562, folio 288