Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Bambeek. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 19, 1720 Arrivement van de fluyten de Samaritaan met 151 en Magdalena met 141 koppen uyt het patria file 2551, folio 588
Sept. 27, 1720 De Haringthuyn en Magdalena worden over Malacca na noorder Cormandel aangelegt file 2551, folio 606
June 25, 1721 ’t Schip Magdalena van Cormandel file 2552, folio 416
Sept. 19, 1721 De brieven dewelke met de scheepen Purmerlust en Magdalena afgevaardigt staen te werden aen de Heeren 17en getekent file 2553, folio 617-618
Sept. 21, 1721 De coffy- en theescheepen Purmerlust en Magdalena gaan onder zeyl file 2553, folio 619
Aug. 24, 1723 De kruyspatchiallang met den boekhouder en de papieren van ’t schip Magdalena aan de wal file 2555, folio 338
Aug. 26, 1723 De fluyt Magdalena van Zeeland met 160 coppen file 2555, folio 340
Jan. 25, 1726 Arrivement van de schepen Magdalena en Witsburg uyt het vaderland met nevensgemelde brieven en papieren mitsgaders 232 coppen file 2559, folio 62-65
March 14, 1726 Vertrek van de nevenstaande bodems ’t Land van Beloften, Strijkebolle, Magdalena, Witsburg, ’t Huys te Vlotter, Hogermeer, d’Amazone en Risdam nevens de chialoup Samarang met de patchiallangs d’Oostendenaar en de Hoop naar Samarang, en Het Wapen van Hoorn, Wijnendaal met het jagtje Castor en Pollux naar Tagal met brieven aan de bedientens file 2559, folio 193
April 21, 1726 Strijkebolle en Magdalena van Samarang met een origineel en duplicaat briefje file 2559, folio 328
July 21, 1726 De scheepen de Susanna, Beekvliet, Goudriaan, Groenswaard, Prins Eugenius, Magdalena en Meerhuysen benevens de patchiallang Wonocrama met een origineele missive aan de Samarangse bedientens gedepecheerd ten einde als hiernevens file 2560, folio 615
Aug. 20, 1726 Retour van de schepen Goudriaan en Magdalena met een origineel en copia briefje file 2560, folio 726
July 22, 1731 Advysbriefke ontfangen van het uytkomende schip Magdalena file 2565, folio 573
Oct. 13, 1731 Vertrek van gemelte scheepen Castricum, Berkenroode, Prattenburg, Flora, Heesburg, Soetelingskerk, Magdalena, Haaxburg, Opperdoes en de Visch file 2565, folio 747-74
April 4, 1737 Het schip Magdalena uyt China gearriveert met diverse papieren file 2568, folio 335-336
May 26, 1737 Het schip Magdalena vertrekt na Cormandel met schrijvens file 2568, folio 626-626
Dec. 6, 1737 De Magdalena van Cormandel gearriveert met schrijvens en overbreng van het opperhoofd Gosewijn Maire file 2568, folio 965
Jan. 25, 1738 Soomede den geëligeert gouverneur Jacob de Jong met ’t schip Magdalena in geselschap der chialoup Bouro na Amboina file 2569, folio 26
June 28, 1738 Aankomst van de schepen Westerdijxhorn en Magdalena uyt Amboina file 2569, folio 310
June 12, 1740 Den boekhouder van ’t uytkomende schip Magdalena komt aan de wal met vaderlandse en Caabse papieren file 2571, folio 413