Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.

Date Description Archive Reference
Oct. 14, 1752 Het schip Lekkerland reverteerd van Souratta met schrijvens van de ministers file 2582, folio 268
Nov. 11, 1752 Vertrek van het schip Lekkerland na Samarang met een briefje aen den gouverneur en raad file 2582, folio 309
April 13, 1757 Wanneer in selver voegen deese rheede bereyde de daarbij vermelde scheepen Sloterdijk, Tulpenburg, Lekkerland, Akerendam en de Admiraal de Ruyter op welke de eerste bodem zig bevond der Heer Raad Ordinaris en afgaand Ceylons Gouverneur Joan Gideon Loten file 2587, folio 57-58
April 13, 1757 Wanneer teffens met voormelte bodem Lekkerland schrijvens van Gale en Bengalen ontfangen werd file 2587, folio 59
April 22, 1757 En na Indramayoe ’t schip Lekkerland met schrijvens voor Cheribon file 2587, folio 63-64
May 27, 1757 Lekkerland komt met houtwerken van Indramayoe file 2587, folio 90-91
Aug. 8, 1757 Depeche van het schip Lekkerland over Ceylon na Nederland file 2587, folio 167
Aug. 12, 1757 Het schip Lekkerland werd een packetie voor Cochin nagesonden file 2587, folio 170-171
Nov. 2, 1757 Het schip Lekkerland reverteerd van Soerabaya file 2587, folio 226
Oct. 2, 1759 Lekkerland van Amsterdam in Straat Sunda file 2589, folio 110
Nov. 13, 1759 Twee scheepen Cattendijk en Lekkerland na Souratta file 2589, folio 125
Nov. 17, 1759 Aan Cattendijk en Lekkerland brieven nagezonden file 2589, folio 127
July 18, 1760 De scheepen Lekkerland en Sparenrijk in Straat Sunda file 2590, folio 64
March 25, 1761 Lekkerland van Bengale in Sunda’s engte file 2591, folio 29
April 13, 1761 Depeche van Lekkerland na Samarang file 2591, folio 36-37
July 9, 1761 En van de kielen Lekkerland en de Admiraal Tromp van Java file 2591, folio 192
Oct. 31, 1761 Zijn Edelheyd begeeft zig met geselschap na boort van ’t schip Lekkerland ter voorstelling van de admiraal file 2591, folio 238-240
Oct. 31, 1761 Depeche van de twaalf retourscheepen Lekkerland, Lapienenburg, Kievitsheuvel, Zuyd Beveland, Thoornvliet, Snoek, de Gouverneur Generaal, de Erfprins, ’t Huys ten Donk, Nijenburg, Schaagen en Straalen. file 2591, folio 241-242
April 18, 1768 Met het schip Lekkerland file 2595, folio 59
Oct. 25, 1768 Arrive van Lekkerland van Chormandel file 2595, folio 131