Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Langewijk. We found 102 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 27, 1684 Aancomste van de scheepen de Schelde, de Post, de Faam, en Langewijk uyt het patria aan de Caap file 2497, folio 865-866
Aug. 21, 1684 De fluyt Langewijk uyt het vaderlant over de Caap voor rekening van de Camer Enkhuysen met 85 coppen file 2497, folio 959-960
Sept. 24, 1684 ’t Fluytschip Langewijk na Ceylon met een missive[353] aan den heer gouverneur Laurens Pijl tot Colombo file 2497, folio 1093
July 2, 1686 Aancomste van de fluyten Langewijk en ’t Huys te Spijk uyt ’t vaderlant file 2501, folio 899
Aug. 6, 1688 Benaming der papieren[6] daarmede van de scheepen Oosthuysen en Langewijk uyt ’t patria en van Cabo de Goede Hoop ontfangen file 2503, folio 338
Aug. 8, 1688 De fluyt Langewijk van Hollant over Cabo voor Amsterdam met 100 coppen file 2503, folio 341
Oct. 8, 1688 d’Opperhoofden van de fluytscheepen Oosthuysen en Langewijk de volle premie toegelegt file 2503, folio 448
Nov. 16, 1688 De schippers Hendrik Pop met de fluyt Langewijk en Wessel Jansz. Koese met de fluyt Oosthuysen te laten repatriëren file 2503, folio 519
Dec. 25, 1688 De retourscheepen Oosterlant, Java, Voorschoten, de Schelde, Langewijk, en Oosthuysen naar het hooge lant van Bantam file 2503, folio 581
Jan. 10, 1691 Aencomste van de fluyt Langewijk uyt het vaderlandt file 2507, folio 14
Jan. 23, 1691 De fluyten Langewijk en Nierop naer ’t vaderlandt aengelegt file 2507, folio 31
Feb. 12, 1691 Jan Barentsz. en Sander Symonsz. als commanderende schippers met Langewijk en Nierop nae ’t vaderland verlost file 2507, folio 80
Feb. 12, 1691 Den schipper van Langewijk Jacob Teerhuys gedurende de uytreyse het oeffenen van den godsdienst belet hebbende sulx te doen verantwoorden ofte daerover straffen file 2507, folio 80-81
March 27, 1691 De generale brieven[99] van Langewijk en Nierop naer ’t vaderlandt getekent file 2507, folio 135
March 28, 1691 Vertreck van de fluyten Langewijk en Nierop naer ’t vaderlandt file 2507, folio 139
April 6, 1691 Idem twee ‘aparte briefjes’[105] van de opperhoofden van de retourschepen Langewijk en Nierop sijnde de laatsten maart buyten geraakt file 2507, folio 147
May 25, 1693 Tijdingh uyt de Straat van de comste van Langewijk en Goudesteyn uyt het vaderlant file 2510, folio 441
May 29, 1693 Met de papieren van Langewijk en Goudesteyn file 2510, folio 455
June 30, 1693 De opperhoofden van Langewijk de premie van spoedige voyagie toegeleght file 2511, folio 563
July 1, 1693 Vertrek van denzelven derwaarts met de fluyten Hobre en Langewijk file 2511, folio 575