Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Kijkuyt. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1713 Kijkuyt uyt de Straat met tijding dat de retourschepen tusschen den [...] en [...] deser in volle zee waren geraakt file 2539, folio 1086-1087
Dec. 8, 1713 Kijkuyt na Bantam tot het overbrengen der tijding van de verandering in de Hoge Regering voorgevallen file 2539, folio 1091-1093
Dec. 18, 1713 Kijkuyt van Bantam met tijding dat den rijxbestierder herwaarts staat over te komen file 2539, folio 1131-1132
Jan. 12, 1714 Kijkuyt tot een waterschip na de Straat Sunda file 2540, folio 47
Jan. 21, 1714 Kijkuyt uyt de Straat met tijding dat de naschepen Vrijburg en Nederhoven op den 18e deser voorbij het Princen Eylandt geraakt zijn file 2540, folio 77
Feb. 1, 1714 Kijkuyt na Cormandel met brieven soo voor Nagapatnam als voor Colombo file 2540, folio 167
May 26, 1714 Kijkuyt van Cormandel file 2540, folio 581-582
June 16, 1714 De fregatten Kijkuyt en Geluckig Uur nevens een chialoup en den opperkoopman Joannes Hertenberg na de Straat van Banca tot het observeren van de twee Palembangse Chinese jonkos file 2541, folio 668-669
Oct. 6, 1714 Het fregat Duyne na Persia en Kijkuyt na Souratta met den g’eligeert fiscaal van laatstgemelte directie Engelbert van Assendelff beyde over Ceylon file 2541, folio 1079-1082
Oct. 6, 1714 Lading van het fregat Kijkuyt file 2541, folio 1082
June 24, 1715 Kijkuyt uyt Souratta met de nevensgemelte brieven file 2542, folio 531-532
Aug. 6, 1715 Kijkuyt na het vaderland aangelegt file 2542, folio 703
Nov. 16, 1719 Kijkuyt en Rosenburg van Rembang met twee briefjes file 2549, folio 800
April 6, 1720 Kijkuyt naar Sourabaya over Samarang file 2550, folio 232
June 9, 1720 Kijkuyt van Java’s Oostcust met een lading rijs file 2550, folio 350
March 20, 1722 Item van de Kijkuyt file 2554, folio 207
July 21, 1722 De Kijkuyt van Palembang met den commissaris Abraham Patras en de nevensgemelde brieven waaronder ook een van den koning file 2554, folio 521-522
July 21, 1722 Lading van de Kijkuyt file 2554, folio 523
Sept. 27, 1722 Kijkuyt van Tagal met een brief en den gewesen resident Jan Marchant met een brief mitsgaders eenigen rijs en ronde peper file 2554, folio 666
Nov. 2, 1722 De Kijkuyt na Tagal met een briefje en 10000 rds contant file 2554, folio 764