Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Java. We found 88 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 30, 1680 De coopman Joan Brakel vooraff aen lant uyt het vaderlant per Javaens vaertuygh van ’t schip Java file 2487, folio 1474
Dec. 1, 1680 Aencomste van het schip Java over de Caap de Goede Hoop uyt ons vaderlant voor Enckhuysen file 2487, folio 1495-1496
Dec. 19, 1680 De schepen Vrije Zee en Java nog voor het vaderlant aengelegt file 2487, folio 1548
Jan. 14, 1681 De opperhoofden van Hellevoetsluys en Java de volle premie en de Honsholredijck de halve premie toegelegt file 2488, folio 60-61
Jan. 19, 1681 Resolutie om 156 balen Bengaalse zijde jongst met de schepen Vrije Zee en Java na ’t vaderlant file 2488, folio 76
Jan. 24, 1681 De schepen Vrije Zee en Java ten eersten na het vaderlant te laten voortgaan file 2488, folio 93
Feb. 13, 1681 De scheepen Vrije Zee en Java over Caap de Goede Hoop na het vaderlant file 2488, folio 225
March 4, 1681 Item van de opperhoofden der retourschepen Vrije Zee en Java uyt de Straat file 2488, folio 304
July 17, 1681 De retourschepen Vrije Zee en Java van Batavia aen de Caap file 2489, folio 840-841
Aug. 31, 1682 Item den Blauwen Hulck, Eemlant, Java en Adrichem file 2493, folio 1809
Sept. 11, 1682 Het schip Java uyt ons vaderlant over de Caap voor Amsterdam met 266 coppen file 2493, folio 1855
Oct. 23, 1682 De schepen Java en Schielant voor ’t vaderlant aengelegt file 2494, folio 2086
Nov. 27, 1682 De opperhoofden van het schip Java volle premie toegelegt voor gedane uytreyse voor de camer Amsterdam file 2494, folio 2249
Dec. 21, 1682 Het schip Goudesteyn voor de camer Amsterdam, item het schip Schielant voor Delff en Rotterdam, als mede het schip Java voor Hoorn en Enkhuysen na het patria aengelegt file 2494, folio 2426
Jan. 15, 1683 Aen pater Philip Couplet toegestaen twee bij sigh hebbende Chinese studenten met een swarte jongen en enige goederen met ’t schip Java na Europa met sig te voeren file 2495, folio 68
Feb. 27, 1683 De retourschepen ’t Huys te Spijck, Tidor, Schieland, Europa, Asia, Java, Goudestijn, Strijen, en Schiebroeck uyt dese rhede onder zeyl file 2495, folio 242
April 16, 1685 Arrivement van ’t schip Java uyt ’t patria file 2498, folio 294
May 16, 1685 Item Waterlant, Java, en Couwerven na Java’s Oostcust file 2498, folio 403
June 4, 1685 Het schip Java na Cheribon om hout file 2498, folio 443
July 2, 1685 ’t Schip Java van Cheribon met hout file 2498, folio 513