Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Jamby. We found 92 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 19, 1680 En daernevens een advis brieffje van den opperhoofden van het schip Jamby uyt het vaderlant file 2487, folio 1207
Sept. 22, 1680 Het jacht Jamby uyt het vaderlant op de rheede voor Amsterdam file 2487, folio 1208-1210
Oct. 28, 1680 Op het jaght Jamby hier ter rheede voorgestelt door Zijn Edelheyt file 2487, folio 1343-1344
Oct. 30, 1680 De schepen Den Briel, Jamby en Delfshaven onder zeyl met de heeren Quaelbergh en Bucquoy naer Malacca file 2487, folio 1345-1346
March 30, 1681 De scheepen Jamby en Delfshaven in de Ganges verschenen en versproken file 2488, folio 396
June 11, 1681 De chialoup de Vlieger na de Straat om de brieven van het Lant van Schouwen en Jamby af te haelen file 2489, folio 729-730
June 15, 1681 Item de papieren met het jaght Jamby uyt Bengalen overgebraght file 2489, folio 739
June 16, 1681 Het jaght Jamby op de rheede uyt Bengale file 2489, folio 744
July 12, 1681 Waervan de opperhoofden van Croonenburgh, de Veluwe, Jamby en Delfshaven weder ontlast werden file 2489, folio 828
July 23, 1681 De jaghten Odijck en Jamby naar Hoccieuw in China met den provisioneel coopman Jurriaen de Munninck over Palembang file 2489, folio 878
July 23, 1681 Ladinge van gemelte schepen Odijck en Jamby file 2489, folio 879-880
April 3, 1682 De jachten Odijck en Jamby uyt de Maccauwse eylanden met de coopluyden Joannes Leeuwenson en Juriaan Munnick file 2492, folio 764
July 30, 1682 Het jagt Jamby na de Maronda met een briefje aan den overheden van het jagt Naardermeer cruyssende aldaar file 2493, folio 1557-1558
July 31, 1682 Het jagt Jamby van de hoeck van Craoang terugge file 2493, folio 1566
Sept. 2, 1682 De schepen Jamby, Zeyst, Zijp, Naaltwijk en de Stad Grave naar Bengale met den coopman en fiscaal Joannes Vrouwling file 2493, folio 1823
Feb. 24, 1684 ’t Jagt Jamby uyt Bengale met een lading ten bedrage van f. 112322:10 file 2496, folio 234-235
July 29, 1684 De jagten Negombo, Sint Martensdijk, Jamby, en Nederhorst na Bengale met den commissaris Isaack Zoolmans en zijn adjuncten file 2497, folio 878
Dec. 22, 1684 ’t Jagt Jamby uyt Bengale met een duplicata missive[465] file 2497, folio 1418
Jan. 9, 1685 ’t Jagt Jamby voor Amsterdam file 2498, folio 25
Feb. 8, 1685 De jagten Jamby en de Beurs na ons lieve vaderlant file 2498, folio 98