Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Jacoba. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 25, 1722 De boekhouder van Jacoba aan de wal met de vaderlandse en Caabse papieren file 2554, folio 808
Nov. 26, 1722 Lading van Jacoba file 2554, folio 810
Aug. 25, 1724 Geval van de Jacoba en Wickenburg tegens een gepresumeerde zeerover file 2557, folio 379
Oct. 24, 1729 De boekhouders van de schepen Soetelingskerke en Jacoba met vaderlandse en Caabse papieren aan de wal file 2563, folio 774
Feb. 1, 1730 Vertrek van de vijf nascheepen Jacoba, ’t Huys te Vlotter, het Slot Aldegonda, ’t Casteel van Woerden en ’t Wapen van Hoorn vertreckende na ’t vaderland met een carguasoen van f. 1173160:15:-- file 2564, folio 68
Aug. 13, 1732 Jacoba van Ceylon op de rheede file 2566, folio 576
Oct. 1, 1732 Jacoba en Castor en Pollux over Mallabaar na Persia file 2566, folio 670
March 20, 1735 Het schip Jacoba uyt Siam met schrijvens zoo van de bedientens als van den koning en oya berquelang file 2567, folio 194
Aug. 10, 1735 Sleewijk en Jacoba na Bengale met een origineel en duplicaat briefje file 2567, folio 614
Dec. 9, 1735 Jacoba en Schoonauwen uyt Bengale met schrijvens file 2567, folio 940
Dec. 9, 1735 Lading van het schip Jacoba file 2567, folio 941-943
July 26, 1737 Het schip Jacoba van Macassar over Samarang met schrijvesn van beyde plaatsen file 2568, folio 714
Nov. 27, 1764 De Jacoba komt van Samarang ter rheede file 2594, folio 194
Jan. 14, 1770 Depeche naar Nederland der schepen Vredelust en de Vrouwe Petronella Maria voor Amsterdam, de Maria Jacoba voor Hoorn en Enkhuysen en de Vrouwe Margaretha Maria idem file 2597, folio 7