Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Itershem. We found 21 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 25, 1693 Arrivement van de fluyt Itershem uyt het vaderlant voor reeckening van de camer Hoorn file 2510, folio 210
May 3, 1693 Vertrek van de fluyt Itershem over Ziam na Japan file 2510, folio 378
Feb. 7, 1694 Vertrek der retourschepen Nigtevegt, Nieuwland, Itershem en d’Agatha file 2512, folio 99
July 3, 1697 Vertrek van ’t schip Carthago en de fluyten de Voetboog en Itershem na Japan, onder de vlagge van de oppercoopman Pieter de Vos file 2517, folio 504
July 4, 1698 Ladinge van de fluyt Itershem file 2518, folio 428-429
Aug. 27, 1698 De fluyt Itershem na Bengale met een missive aan den directeur Pieter van Dijxhoek en den raad tot Ougly file 2518, folio 506-507
May 13, 1701 En de schepen Carthago, de Schelde, en Itershem na Java’s Oostcust aangelegt file 2521, folio 231
Oct. 3, 1703 Alwaar de fluyt Itershem na twee maanden tusschen Macasser en Bima gesuckelt te hebben, weder was verscheenen file 2524, folio 411-412
Nov. 22, 1703 Arrivement van de fluyt Itershem van Macasser over Japara file 2524, folio 498
Jan. 7, 1704 De fluyt Itershem en ’t jagtje den Blauwen Berg na Bantam met houtwercken en contanten voor den Coning file 2525, folio 7-8
May 25, 1704 Aankomst van de fluyt Itershem van Java’s Oostcust met de nevenstaande houtwercken file 2525, folio 244
June 27, 1704 Tot preadvertentie dat de fluyt Itershem over Cheribon mede derwaarts wierd gedepecheert file 2525, folio 320
June 27, 1704 Depeche van de fluyt Itershem over Cheribon na Japara met een briev voor den resident ter eerstgemelte plaatse file 2525, folio 322
Sept. 13, 1704 Itershem van Java’s oostcust met het in arrest genomen Portugeese scheepje Boa Novas file 2525, folio 553
Sept. 13, 1704 Aangebragte goederen per Itershem file 2525, folio 554
Nov. 1, 1704 Vertrek van de fluyten Berckel en Itershem naar Malacca file 2525, folio 708
July 21, 1705 Arrivement van de schepen de Schulp en Itershem, de laaste van Samarang en d’andere van Banda en Amboina, over eerstgemelte plaatse file 2527, folio 631
Aug. 13, 1705 Per de fluyt Itershem en Inlands vaartuygh een brievken dubbelt naar Cheribon gedepecheert file 2527, folio 708
Sept. 27, 1705 Van Cheribon retourneert Itershem met de nevenstaande ladinge file 2527, folio 858
Oct. 10, 1705 De fluyt Itershem over Samarang, Japara naar Rembang gedepecheert file 2527, folio 901