Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Mullernis, Joannes. We found 40 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 9, 1675 De schepen het Huys te Cleeff, Odijck en Buuren in de Straat file 2479, folio 613-614
Aug. 16, 1675 Het Huys te Cleeff file 2479, folio 621-622
Oct. 8, 1675 Het Huys te Cleeff de volle premie geaccordeert file 2479, folio 744
Nov. 21, 1675 Het Huys te Cleeff met den fiscaal om de monsteringe der retourschepen file 2479, folio 888
Nov. 26, 1675 Den fiscaal met het Huys te Cleeff uyt de Straat file 2479, folio 901-902
Jan. 18, 1676 Het Huys te Cleeff naer Amboina file 2480, folio 18-19
June 9, 1676 Het Huys te Cleeff, Westervelt en Duynvliet uyt Amboina met een kostelijk nagelretour file 2480, folio 190
July 12, 1676 De scheepen Japan, het Huys te Cleeff en Outshoorn naer Chormandel file 2480, folio 235-236
Nov. 17, 1676 De schepen Japan, het Huys te Cleeff, de Veluwe en Tulpenburgh van Chormandel op de rheede file 2480, folio 435-436
Nov. 29, 1676 De eerste clercq met het Huys te Cleeff tot het bestellen der patriase en Caapse papieren na de Straat Sunda file 2480, folio 453-455
Dec. 10, 1676 Item het Huys te Cleeff van het bestellen der papieren aan deselve met schrijven van d’Ed. Cornelis van Strantwijck en oock van den Bantamzen resident Caef file 2480, folio 476-477
June 23, 1677 Het Huys te Cleeff van Java’s Oostcust uyt den treyn van d’Hr. Speelman file 2481, folio 265
June 23, 1677 Briefje oock met het Huys te Cleeff van onse capiteyn der Maleyers becomen file 2481, folio 275-276
July 14, 1677 De jachten Zijp, het Huys te Cleeff en de Flaman naer Hochsieuw met de coopman Louys de Keyser file 2481, folio 319
April 7, 1678 Het jacht het Huys te Cleeff uyt Hoccieuw file 2482, folio 199
July 4, 1678 d’Ed. Martinus Caesar vertrekt naa China met de schepen de Betuwe, het Huys te Cleeff, de Zijp en de Brandgans file 2482, folio 526-527
April 2, 1679 Den commissaris Martinus Caesar met de schepen de Betuwe, het Huys te Cleeff en de Zijp uyt China file 2484, folio 203
May 19, 1679 De schepen het Huys te Cleeff, Noortwijk, Zijp en de Beemster na Bengale file 2484, folio 333-334
Dec. 15, 1679 De schepen het Huys te Cleeff, Noortwijk, Zhijp en Beemster uyt Bengale met schrijven file 2485, folio 928
Dec. 15, 1679 d’Hr. waterfiscael Pieter Pauw met het schip het Huys te Cleeff terug van het monsteren der retourvloot file 2485, folio 930