Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Haaften. We found 38 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 1, 1719 De fluyt Haaften van Damak met houtwerken file 2548, folio 409
May 20, 1721 Vertrek der scheepen Haaften en Cats over Sumatra’s Westcust naar Bengalen file 2552, folio 302-303
May 20, 1721 Aanwijsing wat in Haaften file 2552, folio 303-304
Feb. 18, 1722 De scheepen Haaften en Anna Maria en Cats uyt Bengale met schrijvens van ’s Compagnies bediendens aldaar file 2554, folio 151
Feb. 18, 1722 Lading met Haaften aangebragt file 2554, folio 151-153
Jan. 21, 1725 De scheepen Haaften, Meyenberg en Lugtenburg uyt het vaderland met patriase en Caabse brieven file 2558, folio 29-31
Jan. 21, 1725 Aangebragte manschappen van Haaften file 2558, folio 31-32
Jan. 21, 1725 Lading van Haaften file 2558, folio 33-35
Aug. 5, 1728 Een nader briefje van het uytkomene schip Haaften per Inlands vaartuyg file 2561, folio 402
Aug. 10, 1728 Ontfang van twee Caabse briefjes per den boekhouders van d’uytkomende scheepen Haaften en Saxenburg file 2561, folio 412-413
Aug. 13, 1728 Arrivement van Haaften uyt het vaderland met 96 koppen file 2561, folio 419-420
Aug. 26, 1728 De fluyten Haaften en Belvliet ten afhaal van den voorraad naar Cheribon en Indermayoe met een briefje file 2561, folio 462
Sept. 19, 1728 Retour van Haaften van Cheribon met een briefje en 1400 balen coffyboonen file 2561, folio 514-515
April 2, 1731 Het schip Haaften naar Banjermassing vertrocken met het nevensgenoemde commissarissen file 2565, folio 291
July 3, 1731 Alwaar het schip Haaften met verlies van drie ankers door gebrek aan water was gearriveert file 2565, folio 522
Nov. 7, 1731 Het schip Haaften van Banjermassing file 2565, folio 800
Jan. 2, 1735 Haaften uyt Bengale met schrijvens file 2567, folio 20
March 31, 1735 Haaften van Samarang en Langeroode van Tagal met schrijvens file 2567, folio 246
May 21, 1735 Schrijven na Ceylon, Gale, Bengale en Sumatra’s Westcust met de schepen Haaften, Schoonauwen en ’t Hoff niet altijd Winter file 2567, folio 345
May 22, 1735 Haaften, Schoonauwen en ’t Hoff niet altijd Winter vertrocken uyt dese rheede file 2567, folio 349