Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Causet, Lambert. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 27, 1676 De fluyt de Geele Beer uyt hat vaderlandt file 2480, folio 505-506
Feb. 5, 1677 Die van het Wapen van Alckmaar, Geele Beer en Juffrouw Maria, yder der halve premie toegeleyt file 2481, folio 61
Feb. 12, 1677 De schepen Alckmaar, Geele Beer, Juffrouw Maria en Gekroonde Eendragt na ’t patria onder zeyl onder het commande van de schipper Willem Hagedoorn file 2481, folio 63-64
Sept. 7, 1678 Per Javaens vaertuygh twee briefjens van de opperhoofden der schepen Hellevoetsluys en de Geele Beer uyt het vaderlant in de Straat Sunda gearriveert file 2483, folio 749-750
Sept. 11, 1678 Het fluytschip de Geele Beer uyt het patria over de Caap file 2483, folio 766
Feb. 22, 1679 De fluytschepen Spanbroek en Geele Beer na Amboina file 2484, folio 102
Feb. 22, 1679 Ordre voor Spanbroek, Geele Beer, Buurman en Goylant om langs de cust van Java te seylen tot aen Japara file 2484, folio 104
Sept. 29, 1679 De schepen Wimmenum en de Geele Beer na Japara met schrijven aen den Edele Bartlesz Marchier en raet file 2485, folio 703-704
Nov. 10, 1679 De fluyt de Geele Beer met schrijven van Damack file 2485, folio 833-835
Nov. 14, 1679 De fluyt de Geele Beer na Sumatra’s westcust met een sout ladinge file 2485, folio 844
March 22, 1680 De fluyt de Geele Beer van Sumatra’s westcust met schrijven van d’Ed. commandeur Melchior Hurt file 2486, folio 302
June 29, 1680 De fluyt de Geele Beer na Sumatra’s westcust met schrijven aen d’Ed. commissaris Laurens Pit en den commandeur Melchior Hurt file 2487, folio 875
Jan. 10, 1681 De fluyt de Geele Beer van Sumatra’s westcust file 2488, folio 50
Jan. 10, 1681 [Aangebracht cargasoen van de Westcust met de Geele Beer] file 2488, folio 53-54
Jan. 24, 1681 En de generale papieren met Sparrewoude voor de laatste besendinge te senden nevens de Geele Beer voor Zeelant en het eerste voor Amsterdam file 2488, folio 93-94
Feb. 11, 1681 De Geele Beer tot de reyse na het patria bequaam gevonden file 2488, folio 216
March 21, 1681 De fluyten Geele Beer en Sparrewoude voor de laetste besendinge na het vaderlant onder zeyl file 2488, folio 369-372
March 22, 1681 Den waterfiscaal van de monsteringe der retourfluyten Geele Beer en Sparrewoude terugge file 2488, folio 374
April 23, 1681 Resolutie wegens het affsenden der retourfluyten Geele Beer en Sparrewoude noch na het patria voort te laten gaan file 2489, folio 485
April 30, 1681 Resolutie wegens de voortganck en hoedanigheyt der reyse der retourfluyten Geele Beer en Sparrewoude na het vaderlant file 2489, folio 519