Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Gasperdam. We found 25 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 28, 1683 Aankomste van de schepen Africa, Gasperdam, Hooger Geest, en Wester Amstel uyt ’t Patria aan de Caap file 2495, folio 762
Aug. 13, 1683 ’t Jagtie Gasperdam uyt ons lieve vaderlant over de Caap voor Amsterdam met 78 coppen file 2495, folio 803
Sept. 28, 1683 Aen den opperhoofden van ’t jagt Gasperdam de halve premie toegevoegt file 2495, folio 920
Nov. 29, 1683 De schepen den Blauwen Hulck, Alexander, Gasperdam en de Craanvogel nae Persia over Malacca, Ceylon en Suratta file 2495, folio 1100-1102
March 6, 1687 Item ’t jagt Gasperdam met de heer fiscaal Pieter Pauw, tot het monsteren van ’t volck een stuk weegs agter de eylanden file 2502, folio 150
June 28, 1687 ’t Jagt Gasperdam naar Toncquin, in hebbende verscheyde coopmanschappen en provisiën file 2502, folio 417-418
Jan. 18, 1689 ’t Jagt Gasperdam van Toncquin met het opperhooft den ondercoopman Joannes Sibens file 2504, folio 59
Jan. 18, 1689 De ladingh van voorsz. jagt Gasperdam file 2504, folio 60-61
April 25, 1690 ’t Jagt Gasperdam naer Toncquin aengelegt file 2506, folio 176
June 9, 1690 Het jagt Gasperdam naer Toncquin, carguasoen van ’tselve file 2506, folio 264-265
Oct. 9, 1737 Ontfangst van een briefken van het uytkomende schip Gasperdam file 2568, folio 832
Oct. 12, 1737 Ontfangst van vaderlandse en Caabse papieren met Gasperdam file 2568, folio 841-842
Oct. 15, 1737 Arrivement te deser rheede van Gasperdam en Diemermeer file 2568, folio 853-855
Oct. 15, 1737 Lading van ’t schip Gasperdam file 2568, folio 856
April 21, 1740 Arrivement te deser rheede van de scheepen Gasperdam en Abbekerk van Ceylon en Binnewijsend van Persia file 2571, folio 275
April 21, 1740 Lading van Gasperdam van Gale file 2571, folio 276
June 13, 1740 De schepen Gasperdam en Adrichem vertrecken na Cormandel met schrijvens als hiernevens file 2571, folio 413
June 13, 1740 Lading van Gasperdam file 2571, folio 413
July 12, 1741 De scheepen Gasperdam en Nieuwstad arriveeren alhier van Amboina met schrijvens file 2572, folio 414
July 12, 1741 Lading van Gasperdam file 2572, folio 415