Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Fortuyn. We found 52 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 4, 1666 Een burger Carel de Rijcke met sijn jachtie de Fortuyn van Malacca met brieven file 2469, folio 374
Oct. 7, 1667 Den vrijman Jan Schouten met sijn jagt de Fortuyn nae Macassar file 2470, folio 256
Jan. 24, 1668 De fluyt den Handelaer en de chialoup de Fortuyn na Macassar file 2471, folio 18-19
May 20, 1668 Het vrij coopmans jacht de Fortuyn van Jan Schouten van Macassar over Japara file 2471, folio 164
Aug. 22, 1668 Commissie voor Jan Schouten ‘voor zijn twee jagtjens, genaemt de Fortuyn en de Schout, ’t eerste omtrent 100 en ’t ander 30 lasten groot’, om in de Maldives en Arabiën te vaeren file 2471, folio 297
Jan. 21, 1670 Arriveert hier een borgers jacht de Fortuyn van Mocha over Zouratta en Cochin (met schrijvens en tijdingh) file 2473, folio 13
April 8, 1670 Het borgers jacht de Fortuyn na Palimbangh met schrijven file 2473, folio 95
July 15, 1670 Een borgers jacht de Fortuyn ‘toebehorende de borger coopluyden Simon Simons en Abraham Struys’ van Palimbangh file 2473, folio 252-253
Jan. 1, 1671 Het Deens schip de Fortuyn van Bantam gearriveert file 2474, folio 1
June 1, 1671 Het Deens schip de Fortuyn van Bantam naer Cormandel met schrijven file 2474, folio 144
April 29, 1672 Het jagtjen de Fortuyn van Cheylon file 2475, folio 237
May 10, 1672 Verplaetste schippers op de Stermeer en Fortuyn file 2475, folio 265
July 31, 1672 De Fortuyn nae Bantam met schrijven aen d’Heeren 17en en aen den resident Willem Caef file 2475, folio 433-434
Aug. 6, 1672 De chialoup de Fortuyn met schrijven van Bantam file 2475, folio 455-457
Nov. 3, 1672 Het schip de Eendragt, de Bock, Fortuyn en de Stompneus bij Amerongen uyt te voegen file 2475, folio 637-638
Nov. 8, 1672 Amerongen, Swarte Leeuw, Vliegh, Fortuyn en de Bock naer de Straet Banca file 2475, folio 648-649
Jan. 1, 1677 Het jagtje de Fortuyn van het monsteren van d’Hr. admiraal Speelmans vloot terugge file 2481, folio 2
April 1, 1677 De schepen Cattenburgh en de Fortuyn na Japara en Java’s Oostcust met 100 soldaten file 2481, folio 128
Oct. 15, 1678 De jachjen Corea en Fortuyn van Java’s Oostcust met schrijven uyt Sourabaya en van Japara file 2483, folio 914-915
Dec. 9, 1678 Het schip Zuytpolsbroecq en het jachje de Fortuyn aff te leggen of te vercoopen file 2483, folio 1155