Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Ellemeet. We found 27 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 7, 1700 Ontfang en specificatie der papieren van ’t schip Ellemeet file 2520, folio 491
Sept. 8, 1700 Arrivement van ’t schip Ellemeet uyt ’t patria hier ter rhede en beschrijvinge der manschap daermede uytgekomen file 2520, folio 494-495
Oct. 23, 1700 Depeche der schepen Ellemeet en Susanna na Malacca, d’eerste om verder na Bengale en d’andere voorts over Ceylon en Mallabaer na Souratta te vertrecken file 2520, folio 563
May 9, 1701 Advys briefje van het schip Ellemeet comende uyt Bengale file 2521, folio 219-220
May 12, 1701 Ontfang der papieren van het schip Ellemeet comende uyt Bengale file 2521, folio 226
May 13, 1701 Arrivement van ’t schip Ellemeet uyt Bengale met de weduwe van den gewesen raed extraordinaris van India en directeur Pieter van Dijxhoek file 2521, folio 230
June 20, 1701 Besoigne over de saken van Bengale en besluyt wegens de schepen Waterman, Ellemeet en Brandenburgh file 2521, folio 312
Nov. 21, 1701 En daervan 13000 kisten met de schepen Ellemeet, Bambeek en Zoelen na de wester comptoiren gesonden belopen met eenige lakwerken, f. 616184:6:- file 2521, folio 582-583
July 17, 1702 Specificatie der lading van gemelte schip Ellemeet file 2523, folio 489-490
Dec. 15, 1703 Een specificatie van de vervorderde contanten en coopmanschappen van daar met de scheepen Brandenburg, Ellemeet, Kiefhoeck, en Taxisboom file 2524, folio 548-549
June 2, 1705 ’t Schip Ellemeet naar Bantam te laten gaan met de drie Chinesen die den Coning en zijn orangclasjes beledigt hebben file 2527, folio 468
Aug. 9, 1705 De scheepen de Lievde, Ellemeet, Reygersdaal, Vosmaar en Coning Carel vertrekken thans onder het gesag van d’Edelens De Boer en Six voormelt over Persia naar Souratta file 2527, folio 695
June 10, 1706 Item de schepen de Liefde, Ellemeet, Vosmaer en Coning Carel den 3e deser arriveren uyt Souratta over Mallabaar te deser rheede file 2528, folio 264
Jan. 18, 1707 Ontfang van een briefje van Bantam nevens een dito van de overheden van ’t retourschip Ellemeet uyt de Straat file 2530, folio 41
Nov. 22, 1710 Een briefje uyt de Straat ontfangen van de heer Joannes van Steelant komende van Cormandel met het schip Ellemeet file 2534, folio 686
Jan. 15, 1711 ’t Schip Ellemeet na Mocha aengelegt file 2535, folio 39
Dec. 1, 1711 Ellemeet tot een waterschip na de Straat gedepecheert file 2536, folio 998
June 29, 1716 Ellemeet van Cormandel met een brief file 2543, folio 461
Sept. 16, 1716 Lading van het schip Ellemeet file 2544, folio 608-610
Dec. 11, 1717 Ellemeet van Ceylon over Bancahoulo file 2546, folio 673