Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Den Arend. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 1, 1725 [Den Arend arriveert hier van Padang met origineel missive van den gesaghebber] file 2558, folio 633-634
Feb. 5, 1726 Den Arend naar Cormandel afgevaardigt met een briefje file 2559, folio 102-103
Dec. 7, 1726 Den Arend en de patschialllang de Beschermer mede na de retourschepen met twee clercquen tot het bestellen der vaderlandse papieren file 2560, folio 1022
March 5, 1728 Retour van ’t waterschip Den Arend uyt de Straat Zunda met een briefje van den wimpelvoerder der 4 nascheepen file 2561, folio 131-132
April 7, 1728 Den Arend en Ridderkerk met 24000 Spaanse realen, 9000 rds, eenige goederen en een brief naar Bantam ten afhaal van peper file 2561, folio 192-193
April 22, 1728 Het jagt Den Arend met een brief en 379875 lb peper file 2561, folio 224
Jan. 26, 1730 Den Arend na Amboina met een geley briefje en de nevenstaande lading file 2564, folio 27-28
June 15, 1730 Den Arend en de Hopvogel uyt Amboina met een gemeene en secrete missive file 2564, folio 503
June 27, 1730 Den Arend en een losboot na Banjermassing met een briefje en 15000 Spaanse realen nevens 1500 ps goeny sacken file 2564, folio 511
Nov. 22, 1731 Den Arend van Samarang met een brief file 2565, folio 819
Oct. 28, 1732 Den Arend van Tagal op de rheede file 2566, folio 753
June 9, 1773 De bark Den Arend naar Samarang vertrokken file 2600, folio 78
May 15, 1778 Den Arend en de pantjallang de Snuffelaar naar Landak en Succadana vertrokken, ‘jongst door den koning van Bantam aan de Maatschappij geschonken’ file 2605, folio 79