Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Dankbaarheid. We found 29 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 25, 1774 Het schip de Dankbaarheid van de kamer Rotterdam hier ter rheede file 2601, folio 91-92
Oct. 21, 1774 De eerste trommelslag voor de eerste besending der retourscheepen ’s Compagnies Welvaren, Groenendaal, Mars, Borsselen, de Vrouwe Anthonetta Coenrardina, de Dankbaarheid en de voorzeiler Breedenhoff file 2601, folio 113
Nov. 27, 1776 En de Dankbaarheid van Rotterdam file 2603, folio 161
March 24, 1777 De scheepen de Dankbaarheid en de Jonge Hellingman vertrokken naar Samarang file 2604, folio 41
May 31, 1777 De Dankbaarheid van Java gereverteerd file 2604, folio 113
July 8, 1777 De Ganges over China naar Nederland en de Dankbaarheid over Java naar Malacca gedepecheert file 2604, folio 129-130
July 9, 1777 De Ganges en de Dankbaarheid verlaaten de rheede file 2604, folio 130
Dec. 31, 1777 De Dankbaarheid reverteerd van Malacca file 2604, folio 206
March 31, 1778 Depeche van Velsen en de Dankbaarheid na Java file 2605, folio 43
April 1, 1778 De Dankbaarheid verliet de rheede file 2605, folio 44
May 24, 1778 De Dankbaarheid komt wederom van Java file 2605, folio 83
Aug. 10, 1778 De Dankbaarheid naar Bengale met lading file 2605, folio 158
May 9, 1779 De Dankbaarheid revereerd van Bengale file 2606, folio 61
Aug. 10, 1779 De Dankbaarheid vertrekt naar Bengalen file 2606, folio 143
Oct. 24, 1779 De pantjallang de Dankbaarheid van Sourabaya file 2606, folio 181
April 28, 1780 De Dankbaarheid reverteerd van Bengale file 2607, folio 45-46
July 12, 1780 De Dankbaarheid vertrok over Bengale naar Nederland file 2607, folio 78
July 15, 1782 Veroveringen van de Compagnies schepen Hoog Caspel, Honcoop, de Paarl, de Dankbaarheid door gedagte Engelsche vloot in de Saldanha Baay file 2608, folio 104
June 22, 1790 De pantjallang de Dankbaarheid schrijvens van Java aangebragt file 2611, folio 79
April 21, 1791 De pantjallang de Dankbaarheid arriveerd van Sourabaya file 2612, folio 26